Vorige week behaalde Inagro voor de achtste keer het jaarcertificaat van het Charter Duurzaam Ondernemen. Het certificaat wordt uitgereikt aan bedrijven die duurzaamheid integreren in hun beleid en hun dagelijkse werking. In Inagro doen we dat via een werkgroep met enthousiaste medewerkers die ideeën samenbrengen en concrete acties of projecten uitwerken. Via het VOKA Charter Duurzaam Ondernemen aligneren we onze doelstellingen ook op de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

Inagro neemt achtste certificaat Charter Duurzaam Ondernemen in ontvangst

De doelstellingen van zowel onze projecten als onze interne werking toetsen we aan de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN. We voeren onderzoek naar duurzamere landbouwtechnieken. Tegelijk engageren ons om zélf duurzamer te werken én we motiveren spelers in de land- en tuinbouwsector om duurzamer op te treden. Zo slaan we telkens de brug tussen de theorie en de praktijk, of denken én doen.

Na een positieve audit in het voorjaar, ontvingen we eind vorige week samen met 35 andere West-Vlaamse bedrijven het jaarcertificaat.

(Lees verder onder de foto.)

VCDO_062019_1KL.jpg


Een greep uit de realisaties...

SDG 2 - Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw
> In de innovatieve tuin op onze site gaan we op zoek naar innovatieve teelten die een rol kunnen spelen in de biogebaseerde economie. We gaan na welke gewassen we lokaal kunnen telen. Denk bijvoorbeeld aan quinoa, goudsbloem en kikkererwt. Zo verkleinen we de milieu-impact en bieden we land- en tuinbouwers de kans om te diversifiëren.
12_SDG2_innovatievetuin.jpgSDG 3 - Verzeker een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden

> Inagro wil de schouders zetten onder de strijd tegen kanker. Enkele fervente fietsers versterken het team van de Provincie West-Vlaanderen in de campagne “1000 kilometer” van Kom op tegen Kanker. Medewerkers zamelen geld in via een wafeltjesverkoop en een rospot.
12_SDG3_OnOffSite_Rospot_05032019.jpg

 

SDG 9 - Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie
> Een belangrijke schakel in een duurzame keten is de verwerking van reststromen. Inagro spant zich in om verschillende agrarische kringlopen te sluiten, bijvoorbeeld via de kweek van eendenkroos. Dat gewas kan gekweekt worden op nutriëntenrijke restwaterstromen en heeft een groot potentieel om de eiwitbron van de toekomst te worden.
12_SDG9_Eendenkroos_fotojaarverslag.jpg

 
SDG 13 - Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden
> Inagro investeerde recent in installaties die de CO2-uitstoot beperken, zoals een koelinstallatie met het natuurlijke koelmiddel propaan, een zonneboiler voor het sanitaire warm water in het labo en een rookgascondensor op de grote stookketel in de serre. Daarnaast ondernemen we acties om ons energieverbruik te verminderen en wekken we duurzame energie op via zonnepanelen en een biogasinstallatie.
12_SDG13_koelinstallatie.jpg

 
SDG 15 – Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen
> We bevorderen functionele agrobiodiversiteit op onze site onder andere via een bloemenweide en insectenhotel voor bestuivers, nestkasten voor vogels en een houtkant voor nuttige insecten. Bovendien sensibiliseren we land- en tuinbouwers om gelijkaardige inspanningen te leveren.
12_SDG15_biodiv.jpg

 
SDG 17 - Revitaliseer het wereldwijde partnerschap voor duurzame ontwikkeling
> In samenwerking met Rikolto (voormalige Vredeseilanden) werken we actief mee aan praktijkgerichte kennisuitwisselings- en infomomenten met telers uit Nicaragua.

12_SDG17_RIKOLTO.jpg

Gekoppelde thema's & sectoren: -- Algemeen --