In deze fiche vind je de handelsmiddelen die erkend zijn in bieten en hun vereiste bufferzone, zoals vermeld op het etiket (op datum februari 2020).

Bufferzone in bieten
Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw