In deze fiche vind je de handelsmiddelen die erkend zijn in aardappelen en hun vereiste bufferzone, zoals vermeld op het etiket (op datum februari 2020).

Bufferzone in aardappelen
Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw