Het aantal beschikbare herbiciden daalt. Daarom willen we nu al een blik werpen op mogelijke alternatieven. Ook laten we gangbare telers kennismaken met de aanpak van onkruiden in de biologische teelt. Op 13 juni organiseerden we een demonstratie van mechanische onkruidbestrijding in het veld. De belangstelling op onze biohoeve was groot, wellicht mede dankzij het regenachtige weer... 

 
Veel belangstelling voor infomoment mechanische onkruidbestrijding
Belang van mechanische onkruidbestrijding 
Door hun impact op de omgeving is de maatschappelijke perceptie rond herbiciden negatief. Sommige herbiciden worden in normoverschrijdende concentraties teruggevonden in de waterlopen. Maar ook de ontwikkeling van resistentie (voorbeeld: resistente duist) vormt een bedreiging. Daarom ontwikkelen de Europese Unie en de lidstaten een beleid om de afhankelijkheid van herbiciden te beperken. Bovendien zijn er meer ketenpartijen die aanvullende eisen stellen aan de manier waarop geproduceerd wordt.
Het gevolg is dat er minder herbiciden beschikbaar zullen zijn. Er zijn mogelijkheden om onkruiden op een andere wijze aan te pakken. Dat vraagt wel om een verschuiving in denken en een andere aanpak die niet altijd eenvoudig voor handen is, maar de biologische teelt laat zien dat er mogelijkheden zijn. 
 
Demonstratie in het veld 
Op 13 juni organiseerden we een demonstratie van mechanische onkruidbestrijding in het veld. Lieven Delanote gaf woord en beeld over de aanpak en het resultaat van de onkruidbestrijding tot nog toe in prei, knolselder en witloof. Vooral in witloof stond op het infomoment heel veel knopkruid op de ruggen van het witloof. De telers vroegen zich af of dat nog kon goedkomen.  
Lieven stelde voor om eerstdaags te branden, ook al stond het witloof al in het vierbladstadium. "Omdat de groeiknop van witloof vrij diep verscholen zit in de plant, is die bij het branden beschermd", zo luidde het. De prei en knolselder stond bijna onkruidvrij. In die teelten was intensief gewerkt met de wiedeg. Ben je benieuwd naar het resultaat? Kom dan op 25 juni naar onze Biovelddag.

DSCN2413.JPG
Foto: De prei en knolselder stond bijna onkruidvrij. In die teelten was intensief gewerkt met de wiedeg. 

Bedrijfsleider Tom gaf in de loods uitleg over de beschikbare machines voor de mechanische onkruidbestrijding op de biohoeve. De Trefller wiedeg is een onmisbare machine. Daarmee wordt het onkruid, bijna preventief, bestreden. Met de machine wordt gereden zodra het onkruid in het kiembladstadium staat, nog voor het goed en wel boven staat. Dan is het onkruid heel gevoelig. Het gewasstadium speelt minder een rol, en veel hangt af van de instelling van de machine. "Soms moet je kiezen tussen wat gewasschade of veel wiedwerk later", zo luidde het. Daarnaast werd ook uitleg gegeven over de schoffelmachine met wiedegjes en/of vingerwieders en/of torsiewieders. 

DSCN2416.JPG
Foto: Bedrijfsleider Tom gaf in de loods uitleg over de beschikbare machines voor de mechanische onkruidbestrijding op de biohoeve. De Treffler wiedeg is een onmisbare machine. 

Buiten, op de koer, waren Loonbedrijf Deroo uit Vleteren en Dirk Vanderhaeghe uit Staden aanwezig met hun schoffelcombinatie. Zij zijn dit jaar gestart met loonwerk voor mechanische onkruidbestrijding, zowel voor gangbare als voor biologische telers. Ze kunnen hun machines zeer flexibel aanpassen aan verschillende rijafstanden en beschikken over verschillende attributen voor nauwkeurig schoffelwerk. Aarzel niet om meer info te vragen. 

foto loonwerkers.jpg
Foto: Dirk Vanderhaeghe uit Staden (groen) en Loonbedrijf Deroo uit Vleteren (rood) stelden hun machine voor waarmee ze vanaf dit voorjaar in loonwerk schoffelen 

En verder... 

Bart Debuscche van het Departement Landbouw en Visserij verduidelijkte hoe je gebruik kan maken van 260 euro/ha die op vandaag is voorzien voor gangbare telers die gebruik willen maken van de 5-jarige verbintenis voor mechanische onkruidbestrijding. 

Jasmine D’Hulster van de telersvereniging Ingro benadrukte dat leden-telers tot 38,5% subsidie kunnen krijgen voor de aanschaf van een nieuwe of aanpassing van een bestaande schoffelmachine. 

> Bekijk het boekje bij dit proefveldbezoek voor meer info.

Gekoppelde thema's & sectoren: Gewasbescherming | Groenten Open Lucht