Op 18 juni organiseerden we een demonstratie en workshop in Maldegem, in het kader van Grassification. Stakeholders kwamen samen om het maaisel van twee verschillende maaikoppen te vergelijken en de raffinage van het gras via persen te bekijken. Tijdens de workshop kwamen ook verschillende toepassingen aan bod voor de grasvezels en het grassap. Zo kunnen we van afval mogelijks een waardevolle grondstof maken.

Workshop Grassification: bermgras als grondstof?
Bermgras is een probleemfractie in België, Nederland en het VK door de hoge volumes en de grote verwerkingskost. Grassification heeft daarom als doel om het gemaaide gras te raffineren en waardeketens te creëren.

Maaien
In de voormiddag werd het bermgras aan de Dijksweg in Maldegem gemaaid door twee machines met verschillende maaikoppen: een klepelmaaier en een cirkelmaaier. Het viel op dat de klepelmaaier het werk sneller kon uitvoeren en het gras minder kort sneed, terwijl de cirkelmaaier het gras op het eerste gezicht op een zachtere manier maaide maar meer grond meenam. Kwaliteitsbepaling van het gras zal nodig zijn om de mogelijke toepassingen ervan te kunnen evalueren: zand, zwerfvuil en zware metalen zijn voor de meeste toepassingen ongewenst.

20190618_102906.jpg

20190618_102519.jpg

Persen
Beide maaihopen werden nadien geperst. We vingen het grassap en de perskoek op om te gebruiken voor verschillende doeleinden. Het sap bevat bijvoorbeeld nog voldoende eiwitten, suikers en voedingsstoffen voor tal van toepassingen.


20190618_121314Franky.png

Toepassingen
Tijdens de workshop maakten de deelnemers bovendien verder kennis met de toepassingen die in het project bekeken worden. De biomassa valoriseren, kan zorgen voor een grote win-win. Denk bijvoorbeeld aan de vermindering van de kost voor bermgrasverwerking en biogebaseerde producten op basis van biomassa die niet in competitie treedt met voedselproductie. De valorisatie van grasmaaisel heeft een hoog economisch, ecologisch en sociaal potentieel in een nieuwe grondgebonden circulaire economie.
 
  1. Valorisatie van de grasvezels richting productprototypes (landschapsmeubel, bouwmateriaal, pellets, …). Drogestofgehalte, vezellengte en vezelcompositie zijn parameters die meegenomen worden in de ontwikkeling van deze producten.  
  2. Maaisel als grondstof voor anaërobe vergisting. De kwaliteit en versheid van het grasmaaisel bepaalt de mogelijkheid om ze te gebruiken in de vergistingsinstallatie. Zowel het biogas als het digestaat kunnen nadien verder gevaloriseerd worden voor elektriciteit en warmte enerzijds en organische meststof anderzijds.
  3. Grassap en grasvezels, als vochtbron en voedselbron voor insectenkweek (zwarte soldatenvlieg en meelworm)
  4. Bermgrasmaaisel als veevoeder

In de komende maanden zetten we verschillende piloottesten op om die toepassingen te onderzoeken.
Voor meer informatie kan je terecht bij Audrey Miserez via audrey.miserez@inagro.be.
 
 
 
20190622-Grassification_logo.jpgHet project ‘Grassification’ is gefinancierd binnen het Interreg V-programma 2 Zeeën, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.interreg2seas.eu/nl.