Al tientallen jaren zetten aardappeltelers de actieve stof chloorprofam (CIPC) in om de kieming tijdens de bewaring onder controle te houden. De Europese Commissie verbiedt de kiemremmer CIPC vanaf 2020. Daardoor staan de aardappeltelers voor een grote uitdaging.
CIPC verboden als kiemremmer

Erkenning niet hernieuwd
Zoals alle actieve stoffen was ook de Europese erkenning van CIPC aan hernieuwing toe. Dat proces liep al een tijdje. Het werd stilaan ook duidelijk dat een hernieuwing niet vanzelfsprekend zou zijn. Finaal is de Europese erkenning, die afloopt op 31 juli 2019, niet verlengd. Daardoor zal CIPC vanaf 2020 in Europa niet meer gebruikt mogen worden als kiemremmer of als herbicide in uien.    


Wat is er nu eigenlijk beslist?
De Europese Commissie heeft beslist de erkenning niet te verlengen en heeft de uiterste gebruiksdatum vastgesteld op 8 januari 2020. De individuele lidstaten hebben nu nog de mogelijkheid om die datum te verschuiven tot uiterlijk 8 oktober 2020. Daarna verdwijnt de molecule definitief in Europa.    


Wat is nog onduidelijk?
De uiterste gebruiksdatum die de Belgische overheid zal hanteren, is nog niet bekend. Het is dus evenmin duidelijk of we CIPC in het volledige bewaarseizoen van oktober 2019 tot juni 2020 nog zullen kunnen gebruiken.

In bewaarloodsen waar CIPC gebruikt werd, zal de molecule nog geruime tijd teruggevonden worden in het gebouw (beton, hout...) en in de aardappelen die er bewaard worden. Bij het wegvallen van een erkenning ligt de residulimiet in principe op de detectielimiet (0.01 ppm CIPC/kg aardappelen). Om te vermijden dat telers geen aardappelen meer kunnen bewaren in hun loodsen, moet een tijdelijke residulimiet (tMRL) bepaald worden. Wanneer we die zullen weten, is nog niet duidelijk.

20190619_loodsCIPC.jpg


Alternatieven voor CIPC
Er zijn op de Belgische markt drie alternatieve kiemremmers toegelaten om toe te passen tijdens de bewaring:

  • Biox-M, op basis van muntolie
  • Restrain, op basis van ethyleen
  • 1,4 Sight, op basis van 1,4 dimethylnaftaleen


Die alternatieven kan je niet toepassen bij het inschuren, maar moet je tijdens de bewaring foggen. Momenteel is foggen in veel loodsen niet evident.

De voorbije jaren werden alternatieve kiemremmers ook uitgebreid getest in bewaarproeven in Inagro en bij PCA in het project RESKIA (residu-arme kiemremming aardappelen). De opgedane kennis wordt komend bewaarseizoen verder uitgedragen in het demonstratieproject ‘Residu-arm aardappelen bewaren’.

Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw | Gewasbescherming