Het rassenaanbod laat aanvoer van erwten toe over een heel lange periode, van half juni tot half augustus ,of zelfs nog later. De keuze is heel ruim, maar de verwerkende industrie bepaalt. In de rassenproeven die Inagro vroeger aanlegde, lag de klemtoon voornamelijk op de specifieke ziektegevoeligheid. Door de hoge temperaturen en de droogte was de ziektedruk de voorbije jaren eerder laag. Maar de huidige vochtige en koude omstandigheden zijn ideaal voor de uitbreiding van valse meeldauw, niet alleen in erwten, maar ook in diverse andere teelten. In dit nieuwsbericht gaan we dieper in op die ziekte.  

 
Eindelijk regen, maar… valse meeldauw kijkt om de hoek in erwten

Valse meeldauw (Peronospora viciae) in erwten
Bij valse meeldauw worden zaailingen vanuit de bodem besmet door de primaire infectie. Van daaruit gebeurt secundaire infectie naar andere planten of plantdelen via wind en opspattend water. Bij zware aantasting kunnen hele erwtentakken, ook hoog in het gewas, aangetast worden. Er ontstaan eerst kleine, gele vlekjes. Aan de onderzijde van het blad ontstaat grijze tot paarse schimmel door sporenvorming. In de peulen groeit wit schimmelpluis en op de peulen vind je gele vlekken. Inwendig gaan aangetaste erwtjes verdrogen, of ze groeien niet verder uit.  

Beter voorkomen dan genezen
Een ruime vruchtafwisseling houdt de primaire infectiedruk laag. Chemische zaaizaadontsmetting, meestal met Wakil®, tegen een primaire infectie vanuit de bodem is in de gangbare teelt behoorlijk standaard. Er zijn ook diverse cultivars beschikbaar met resistentie of intermediaire resistentie tegen valse meeldauw. Weten welk ras werd uitgezaaid en zoeken naar de nodige informatie is dan ook van essentieel belang.  

Chemische bestrijding
Slechts enkele fungiciden hebben een behoorlijk goede werking tegen valse meeldauw in erwten. Het zijn middelen op basis van onder andere mancozeb. (Denk bijvoorbeeld aan o.a. Acrobat Extra WG®,Curzate M WG®). Het is heel belangrijk die middelen preventief in te zetten. Respecteer daarbij de bufferzone, wachttermijn en eventueel specifieke eisen van de afnemer!

erwt juli 16 048.JPG
Foto: Door valse meeldauw aangetaste peulen.
 

Andere ziekten
Ook Botrytis en Slerotinia kunnen nu optreden. Botrytis treedt vooral als de omstandigheden terug wat warmer worden. Pas de middelenkeuze daaraan aan.
 

Meer info
Meer info over diverse ziekten en erkenningen kun je vinden op de gewasbeschermingsapp van Inagro, op Fytoweb en in de KDT advieskaarten. 

> Bekijk ook de resultaten van de rassenproef erwt late teelt en de rassenproef erwt vroege teelt. Let wel: door de droogte was er in 2018 geen noemensaardige ziekteaantasting.     

Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw | Gewasbescherming | Groenten Open Lucht