Onkruid is en blijft een probleem in de intensieve groententeelt. Steeds meer middelen, dus ook herbiciden, verdwijnen van de markt. Nieuwe alternatieven zijn beperkt. In de bioteelt zijn de laatste decennia reuzestappen gezet naar een performant systeem om onkruiden mechanisch te bestrijden. Er ontwikkelde zich een ware evolutie van gespecialiseerde machines. Vanuit dit standpunt is het interessant om een veldbezoek te organiseren in de bio percelen van Inagro om daar de ervaringen en expertise te delen met gangbare telers die momenteel met vragen zitten rond mechanische aanpak van onkruid.     

     
Resultaat mechanische onkruidbestrijding in het veld
  • de resultaten in percelen knolselder, prei en bloemkool bekijken en evalueren
  • uitleg geven bij de gebruikte machines van het eigen biobedrijf en die van van gespecialiseerde loonwerkers met specifieke schoffelmachines
  • uitleg premies mechanische onkruidbestrijding
     

Er wordt afgesloten tijdens de babbel met een drankje!
  

Iedereen van harte welkom.   

combimachineonkruid.jpg
Foto: combinatie wiedegjes, torsiewieders, ganzenvoeten en vingerwieders op één schoffelelement   

Meer info   

Lieven Delanote, lieven.delanote@inagro.be of 051 27 32 50
Tine Maes, tine.maes@inagro.be of 051 27 33 17  

Inrichting en samenwerking:  

Blog_wiedegjes_1306.jpg
  

 
Activiteit fytolicentie. Breng je identiteitskaart mee!

Activiteit fytolicentie. Breng je identiteitskaart mee!
Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw | Gewasbescherming | Groenten Open Lucht