Knolcyperus is een zeer hardnekkig, grasachtig onkruid dat behoort tot de familie van de cypergrassen (biezen en zeggen). De beheersing, in dit geval bestrijding, is niet evident omdat dit onkruid beschikt over ondergrondse knolletjes die jarenlang kunnen overleven. Deze knolletjes kunnen zeer snel in aantal toenemen en zijn dan ook de voornaamste verspreidingsvorm. Wellicht is ook zaadvorming van enige betekenis. Wanneer je te maken hebt met dit onkruid op jouw veld(en), dringen zich een aantal specifieke aandachtspunten op. Deze zijn vooral gericht op het vermijden van vermeerdering en verspreiding, omdat de bestrijding/onderdrukking, slechts bij een aantal gewassen mogelijk is.       
Knolcyperus: welbekend en onbemind of... nog onbekend?

Grasachtig         

De knolletjes lopen uit vanaf mei, vooral in warme en losse grond. De plant heeft roze voetjes en zijdelings groeiende wortels met typisch ondergrondse uitlopers. De bladeren van de knolcyperusplant groeien vanuit de basis van de knol uit. Ze zijn geelgroen van kleur. Tijdens de bloei komen vanuit de knol stijve driekantige stengels die geelbruine bloeiwijzen geven van eind juli tot oktober. De ondergrondse knolletjes (enkele mm tot enkele cm) zijn eerste wit, later kastanjebruin en uiteindelijk bijna zwart. Ze smaken hazelnootachtig en zijn een delicatesse in bepaalde zuiderse landen. De bovengrondse delen sterven af in de winter en de knolletjes zijn winterhard en tot 10 jaar actief.        

knolcyperus DC.jpg
Foto: plant van knolcyperus, met de typisch ondergrondse knolletjes.

    

Aandacht
Heb speciale aandacht voor de aanwezigheid van dit onkruid. Momenteel worden heel veel maïspercelen chemisch behandeld tegen onkruid. Ga het resultaat van deze bestrijding eind juni goed na, en let erop of dit grasachtig onkruid niet overblijft. Controleer ook andere gewassen. Loop eens door jouw veld met een spade!  
   

Verspreiding
De eerste meldingen van dit onkruid in West-Vlaanderen gaan terug tot begin de jaren 80. Het was tot 2016 een quarantaine organisme met meldingsplicht aan het FAVV. Deze status is ondertussen opgeheven, maar er gelden onverminderd nog steeds maatregelen binnen de IPM-regelgeving (punt 1.7 in het lastenboek). Voor meer info wordt verwezen naar de checklist te vinden op o.a. www.vegaplan.be. Het is onduidelijk hoeveel ha er besmet zijn in Vlaanderen. Bepaalde bronnen hebben het over 15.000 ha, maar wellicht zijn dat er veel meer.  
  

Teeltbeperkingen en bestrijdingsplicht
De maatregelen binnen IPM zijn er vooral op gericht om verdere vermeerdering en verspreiding te vermijden. Daarom is het verboden om op besmette percelen wortel, knol- en bolgewassen te telen en grond af te voeren. Heeft men toch te maken met een aantasting in deze teelten, dan geldt een oogstverbod. In geval van cultuurpacht moet een overeenkomst gesloten worden tussen verhuurder en huurder met verklaring van vrij zijn van knolcyperus. Bij aanwezigheid van dit onkruid zijn enkel mais en gras toegelaten als gewas. Voor meer info wordt verwezen naar de checklist IPM.  
    

Meer info
Rond dit probleemonkruid blijven nog heel veel onderzoeksvragen onbeantwoord, reden te meer om samen met diverse partners in Vlaanderen hierrond de handen in elkaar te slaan. Heb je vragen over dit probleemonkruid, neem dan contact op met danny.callens@inagro.be. Jouw reactie wordt discreet behandeld.    

> Lees meer over de knolcyerus