Het is weer bijzonder druk op de velden. Af en toe een pauze kan wonderen doen. Met dit ontspannende bericht over één van de meest geliefde vogels op de boerderij, de kerkuil, geven we een aanzet om even te ontsnappen aan de drukte. Laat je meeslepen door dit verhaal over de kerkuil in West-Vlaanderen, want daarin staat precies vermeld…

Neem je even tijd om een uiltje te knappen?

…hoe het met de uilen is gesteld.

In 2018 werden zo goed als alle nestlocaties (689) waarvan vermoed wordt dat er kerkuilen tot broeden komen effectief gecontroleerd door de kerkuilenwerkgroep Vlaanderen. Op 225 plaatsen zijn ook daadwerkelijk broedgevallen geregistreerd. 95% daarvan in nestkasten en 92% daarvan op een boerderij. Afgelopen jaar werden er in West-Vlaanderen 11 nieuwe nestbakken opgehangen op boerderijen.


Hoewel er meer broedkoppels zijn ten opzichte van vorig jaar, ligt het gemiddeld aantal kuikens per nest toch wat lager. De nesten van kerkuilen zijn minder succesvol als het voedselaanbod (muizen) beperkter is. Een strenge of natte winter kan daar de aanleiding toe zijn.  


Onderstaande kaart toont de verspreiding van de 225 broedkoppels in West-Vlaanderen. Het cijfer in elk vierkant geeft het aantal broedkoppels weer.

2019-06-05-AM-kerkuil.PNG
Bron: kerkuilwerkgroep Vlaanderen


Wat leren die cijfers ons?

Er zijn opnieuw meer broedkoppels dan vorig jaar. De kerkuilen doen het goed en dat is vooral dankzij de mogelijkheden die op de boerderijen worden aangeboden. Nestbakken bij boerderijen zijn immers bij uitstek de meest populaire broedlocaties. Wil jij ook zo’n nestbak laten plaatsen op jouw boerderij? Neem dan contact om kim.debus@inagro.be. We brengen je in contact met een lokale contactpersoon van de kerkuilenwerkgroep. Na een positieve screening van de locatie, wordt bij jou gratis een kerkuilenbak opgehangen.


En zie daar, de ooievaar!
Twee jaar geleden installeerde een collega uit Poperinge ook een nieuwe nestbak. In de schuur huisde er al een kerkuil, maar die hield zich schuil in de isolatie. De zelfgemaakte nestbak had niet het verwachtte succes, want de kerkuil bleef zich in de isolatie ophouden. In 2017 werd daarom een nieuwe nestbak geplaatst.


En daar bleef het succes niet uit. De kerkuil verhuisde van de isolatie naar de nestbak en ook de ooievaar kwam langs: ondertussen telt het nest 4 jongen en nog 3 eieren.

Een blik achter de schermen:

2019-06-05-AM-kerkuilfoto2.PNG

Gekoppelde thema's & sectoren: Landbouw In Zijn Omgeving