Wanneer je overweegt om bij een langdurige droogte water te capteren uit een bevaarbare waterloop, dan is het belangrijk dat je er nu voor zorgt dat de administratie op orde staat. Hoe dit zit, zetten we in dit artikel voor je op een rijtje.

Enkel nog op vaste plaatsen met de aalton water capteren uit een bevaarbare waterloop

Over welke waterlopen gaat dit?

Dit artikel gaat over de captatie van water uit bevaarbare waterlopen die in beheer zijn van De Vlaamse Waterweg.

Op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen zijn dit :

 

 • Afleidingskanaal van de Leie
 • Bergenvaart
 • IJzer
 • Kanaal Bossuit - Kortrijk
 • Kanaal Brugge-Zeebrugge
 • Kanaal van Brugge naar Sluis
 • Kanaal Gent-Oostende
 • Kanaal Ieper-IJzer
 • Kanaal Plassendale – Duinkerke
 • Kanaal Roeselare - Leie
 • Leie
 • Leopoldkanaal
 • Lovaart
 • Schelde

 

Melding of vergunning  

Wanneer je minder dan 500m³ per jaar wenst te capteren uit een bevaarbare waterloop, dan volstaat een melding. Die melding doe je door dit formulier in te vullen. De Vlaamse Waterweg legt ook een aantal voorwaarden op bij watercaptaties van minder dan 500 m³ per jaar. Deze voorwaarden kan je hier nalezen.
Wanneer je meer dan 500 m³ per jaar  wenst te capteren uit een bevaarbare waterloop, dan heb je hiervoor een vergunning nodig. Vraag deze vergunning aan met het formulier van de Vlaamse Waterweg. De Vlaamse Waterweg legt ook een aantal voorwaarden op bij watercaptaties vanaf 500 m³ per jaar. Deze voorwaarden kan je hier nalezen.  
Deze melding of vergunningsaanvraag stuur je naar Havenstraat 44, 3500 Hasselt of mail je naar info@vlaamsewaterweg.be.    

Captatiepunten : BELANGRIJKE WIJZIGING  
 
Vanaf 1 april 2019 kunnen mobiele captaties (bv captatie met een aalton) niet meer overal. De Vlaamse waterweg heeft vaste locaties ingevoerd langs haar waterwegen waar captatie met een mobiele installatie nog is toegelaten. Deze locaties kan je terug vinden via http://www.vlaamsewaterweg.be/watercaptaties.
Deze beperking geldt niet voor aangelanden. Zij kunnen wel capteren van op een eigen perceel in de waterloop (mits het hebben van de nodige vergunning/melding).