Het rapport graangewassen omvat onderzoeksresultaten van het fytotechnisch onderzoek bekomen tijdens het seizoen 2016-2017 op wintertarwe, wintergerst en spelt.

Jaarverslag Graangewassen 2017
Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw