Het rapport industriële cichorei omvat onderzoeksresultaten bekomen tijdens het teeltjaar 2017 van enerzijds het rassenonderzoek, en anderzijds de invloed van het oogsttijdstip op de opbrengst en kwaliteit binnen diverse rassen.

Jaarverslag Cichorei 2017
Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw