Op 13 en 14 mei vond de kick-off meeting van het Hy4Dense project plaats op Proeftuin Zwaagdijk. Binnen het Hy4Dense project gaan Inagro, HoWest Industrial Design Center, Proeftuin Zwaagdijk, Essex University en NIAB aan de slag om hydroteeltsystemen te ontwikkelen voor de teelt van dichte zaaigewassen zoals veldsla, spinazie of rucola. Nu de co-creatiegroepen in België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk opgezet zijn, zal HoWest aan de hand van brainstormsessies de essentiële voorwaarden en parameters voor dicht gezaaide gewassen identificeren en nieuwe ideeën lanceren.     


    
    

Op 13 en 14 mei vond de kick-off meeting van het Hy4Dense project plaats op Proeftuin Zwaagdijk. Tijdens deze meeting werden de actiepunten voor de eerstkomende maanden op punt gesteld. Terwijl NIAB en Essex University de eerste lab proeven voorbereiden rond LED belichting, substraatkeuze en selectie van rassen gaat HoWest aan de slag met hun Innowiz methode.     

Binnen het Hy4Dense project willen Inagro, HoWest Industrial Design Center, Proeftuin Zwaagdijk, Essex University en NIAB  hydroteeltsystemen ontwikkelen voor de teelt van dichte zaaigewassen zoals veldsla, spinazie of rucola     


    

Stap 1 in het ontwerproces: essentiële voorwaarden en parameters voor dicht gezaaide gewassen identificeren     

Proeftuin Zwaagdijk toonde met hun eerste prototypes al aan dat dichte zaaigewassen wel degelijk op hydrocultuur geteeld kunnen worden. Een demonstratie van deze systemen stond dan ook op het programma tijdens deze tweedaagse. Spinazie en veldsla worden uitgezaaid op netten, opgekweekt in een meerlagenteeltsysteem en vervolgens uitgezet in de serre. Hoewel het principe hiermee bewezen werd, zijn er nog grondige aanpassingen nodig om tot een systeem te komen dat efficiënt en werkbaar is in de praktijk.     

20190529_ OO_GLA_Co-creatie_prototype.jpg


Met de eerste prototypes van Proeftuin Zwaagdijk werd aangetoond dat dichte zaaigewassen op hydrocultuur geteeld kunnen worden. Verdere aanpassingen zijn nog nodig om tot een efficiënt productiesysteem te komen.
   

Als eerste stap van het ontwerpproces wil het project de essentiële vereisten voor deze gewassen in kaart brengen. Dit gebeurt via brainstormsessies op basis van de HoWest Innowiz methode. De onderzoekers van het consortium mochten hierbij als eerste hun wilde ideeën over vereisten en mogelijke oplossingen delen.     


    

Innoveren doen we samen     

Het project stelt de betrokkenheid van de eindgebruiker centraal. We vinden het essentieel dat we binnen dit project een systeem ontwikkelen dat aan de eisen en noden van de eindgebruikers tegemoetkomt. Om dit te bewerkstelligen werden in Vlaanderen, Nederland en het Verenigd Koninkrijk co-creatiegroepen opgericht bestaande uit een aantal telers, voorlichters en vertegenwoordigers van bedrijven. Hieruit bleek dat het wegvallen van gewasbeschermingsmiddelen, sterke beperkingen van bodemontsmettingsmiddelen en problemen rond onkruiden en mos sterke motivaties vormen om de overstap naar andere teelttechnieken te overwegen.      

Eind mei vonden zowel in Nederland als in België de eerste brainstormsessies met deze groepen plaats. In een eerste fase werd getracht om zoveel mogelijk ideeën los te krijgen van de deelnemers onder het motto: ‘Hoe meer en hoe zotter de ideeën hoe beter’. De deelnemers werden dus gevraagd te dromen over mogelijkheden zonder na te denken over realiseerbaarheid of kostprijs. Na deze fase was het terug naar de realiteit en werd nagegaan hoe bepaalde ideeën konden worden samengebracht tot iets concreets. In juni staat een gelijkaardige sessie gepland met de groep in het Verenigd Koninkrijk. De input van de verschillende groepen zal de basis vormen waarop het team van het Industrial Design Center van HoWest zijn eerste ontwerpen zal baseren.     


 20190529_ OO_GLA_Co-creatie_sessie.jpg
De eerste brainstormsessies leverden alvast meters input en ideeën om verder mee aan de slag te gaan..
 


    

Logo_Hy4Dense_klein.jpg
20190529_ OO_GLA_Co-creatie_logo's.jpg
        


    


    
 
Gekoppelde thema's & sectoren: Glasgroenten