In het najaar van 2018 legden we een rassenproef aan met bloemkool voor de industrie. Bij alle rassen behaalden we heel hoge opbrengsten met uitstekende kwaliteit. In deze proef hebben we dertien rassen beproefd. De nieuwe rassen Durok (Clause) en Gieflor (Seminis) behaalden de hoogste kg-opbrengst roosjes, Canopus (Clause) de laagste. Kwalitatief bevestigden David (Syngenta), Fortaleza (Seminis), Giewont (Seminis), Gohan (Syngenta) en Toledo (Bejo) hun goede resultaten van de voorbije jaren. De nieuwe rassen Gieflor en Java (Syngenta) scoorden kwalitatief ook zeer goed.

Resultaten rassenproef bloemkool industrie herfst 2018

Aanhoudende droogte
We plantten de proef op 4 juli zonder te ploegen op een zandleembodem na een teelt van eerste vrucht bloemkoolen. Vóór het planten bevochtigden we de bodem wel via beregening met aalton. Dankzij enkele regenbuien konden de planten vlot groeien en zich vegetatief heel goed ontwikkelen.

Tijdens het planten voerden we een bandbemesting uit. Na een bodemanalyse tijdens de teelt hebben we op advies niets meer bijbemest. In oktober werd er enkele keren beregend (in totaal 80 l water /m² in drie beurten), zodat de koolvorming in goede omstandigheden verliep. De oogst startte op 2 oktober en eindigde op 19 november.  

 

Duidelijke verschillen in gevoeligheid voor valse meeldauw op blad
SGC2099 en Durok waren het meest gevoelig voor valse meeldauw op het blad, terwijl Gieflor, HZ 10-948 en Toledo geen enkele aantasting vertoonden. Giewont en HZ 10-948 waren zeer licht aangetast en David, Fortaleza, Freebel en Java iets meer. De aantasting bleef beperkt tot de bladeren. Inwendig stelden we nergens aantasting vast.  

valse meeldauw Romanesco klein.jpg
Foto van inwendige schade (zwarte schimmel) door valse meeldauw (hier bij Romanesco).

 

> Bekijk het volledige verslag van deze proef.