Als je je spuittoestel vult met water uit de beek, is er altijd een risico op puntvervuiling. Om dat te vermijden zijn de afgelopen jaren een aantal openbare aanzuigplaatsen aangelegd in de provincie. Daardoor wordt er niet meer rechtstreeks uit de beek aangezogen en verkleint het risico op waterverontreiniging. Na een grondig onderhoud zijn alle aanzuigplaatsen in West-Vlaanderen terug operationeel. Je kunt ze dus opnieuw gebruiken!

Openbare aanzuigplaatsen hersteld: maak er gebruik van!

Vullen langs de beek?
Puntvervuiling door gewasbeschermingsmiddelen komt in veel vormen voor. Eén van de kritieke punten is het vullen van het spuittoestel. Door te morsen met product of door een tank die overloopt bij het vullen, komen er fytoproducten op de grond terecht. Gebeurt dat op een onverharde plaats op meer dan 5 meter van de beek, dan is er meestal geen groot probleem. Micro-organismen in de bodem breken dan de fytomiddelen af en voorkomen zo dat de gewasbeschermingsmiddelen in de waterloop belanden.

Als je morst op een verharde ondergrond of vlakbij de beek, dan is er wél een groot probleem, want gewasbeschermingsmiddelen komen zo in de waterloop terecht. Hele kleine hoeveelheden gewasbeschermingsmiddelen veroorzaken zeer hoge verontreinigingen. Om de waterlopen zoveel mogelijk te vrijwaren van fytomiddelen, vul je dus best niet vlak langs de beek.


Voordelen aanzuigplaats
Door gebruik te maken van een openbare aanzuigplaats staat je spuittoestel veilig en vlak. De aanzuigplaats is voorzien van een vulslang met 2” en 2.5” camlock-koppeling. Die koppelingen kunnen op de aanzuigpomp van de meeste spuittoestellen aangesloten worden. Door de vulslang te gebruiken, moet je je eigen aanzuigdarm (met mogelijks gewasbeschermingsmiddelen op) niet in het water brengen. Doordat onderaan de vulslang een terugslagklep geïnstalleerd is, verloopt het opzuigen van water vrij vlot.

Onder het betonrooster ligt een biobed om accidentele verontreinigingen op te vangen en te zuiveren. Het is niet toegelaten om je spuitresten daarop te lozen of om je spuittoestel te spoelen op de aanzuigplaats. De zuiveringscapaciteit van het biobed daarvoor niet groot genoeg.

> Onderaan dit nieuwsbericht vind je een lijst met alle openbare aanzuigplaatsen in West-Vlaanderen.

 
(Lees verder onder de foto.)
blogvulplaatsenfoto_29052019.jpg


Herstel aanzuigplaatsen
Het voorbije jaar bereikten ons berichten van aanzuigplaatsen die niet meer werkten en dus niet meer gebruikt konden worden. Daarom heeft Inagro het initiatief genomen om alle aanzuigplaatsen van een grondig onderhoud te voorzien, zodat ze terug operationeel zijn. Alle onderdelen waarop slijtage kon komen, zijn vervangen. Je kan overal dus weer vlot water aanzuigen! De tellers zijn op de meeste plaatsen behouden, omdat we zo het gebruik van de aanzuigplaatsen kunnen opvolgen.

Vergeet ook de publieke perceptie niet! Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen ligt bij het brede publiek steeds moeilijker en daar moeten we ons als sector ook bewust van zijn. Met kleine aanpassingen kunnen we die perceptie hopelijk wat veranderen om de druk op gewasbeschermingsmiddelen wat weg te nemen.
 
 
Waar kan je een aanzuigplaats vinden?
Kijk zeker eens na of er in jouw buurt een openbare aanzuigplaats ligt en maak er ook gebruik van. Dit zijn alle openbare aanzuigplaatsen in de provincie West-Vlaanderen:
 
GEMEENTEWATERLOOP/SPAARBEKKENSTRAATNAAM
PoperingeWaterspaarbekken VleterbeekBoescheepseweg
PoperingeRobaertbeekVisserijmolenstraat
VlamertingeWaterspaarbekken KemmelbeekJan De Cerfstraat
LangemarkWaterspaarbekken Sint-JansbeekBoezingestraat
NoordschoteIeperleeNoortschoteplein
DikkebusKleine KemmelbeekVierstraat
StaveleWestsluisbeekWestsluisstraat
BeernemHoofdslootBootsdreef
RuiseledeWaterspaarbekken PoekebeekKruiswegestraat
TieltWaterspaarbekkenGoed te Karelstraat
MeulebekeWaterspaarbekken DevebeekBrouckenstraat
Knokke*PaulusvaartHazegrasstraat
Knokke*ReygaarstvlietKalvekeetdijk
 
* in aanleg - opening voorzien juli 2019
 
 
Inagro is vanaf nu ook het contactpunt voor problemen met de aanzuigplaatsen. Je kan daarvoor altijd bellen naar het nummer 051 27 32 95.