De provinciale verkiezingen van oktober 2018 leidden tot verschuivingen in de samenstelling van de provincieraad van West-Vlaanderen. Traditiegetrouw betekent een nieuwe legislatuur ook de aanduiding van nieuwe leden en de herbevestiging van bestaande leden in de raad van bestuur van Inagro. We verwelkomen elf nieuwe gezichten na goedkeuring in de algemene vergadering van maart 2019. In mei sloten de nieuwe bestuursleden voor het eerst aan.

Inagro verwelkomt nieuwe bestuursleden

De raad van bestuur van Inagro bestaat uit eenentwintig effectieve en vier adviserende leden. We verwelkomen acht nieuwe provincieraadsleden, twee nieuwe landbouwers en één nieuw adviserend lid. Hartelijk welkom aan onze nieuwe leden!

 

Nieuwe samenstelling van de raad van bestuur
De voorzitter, gedeputeerde Bart Naeyaert, werd opnieuw verkozen en is ook in de nieuwe deputatie bevoegd voor land- en tuinbouw. Hij wordt bijgestaan door ondervoorzitters Piet Vandermersch en Elke Deraedt. Heel wat provincieraadsleden stelden zich niet meer verkiesbaar of werden niet herkozen. De afvaardiging van provincieraadsleden in de raad van bestuur van Inagro is dan ook grondig gewijzigd. Drie bestuursleden blijven op post: onze voorzitter gedeputeerde Bart Naeyaert, eerste ondervoorzitter Piet Vandermersch en Claude Croes.
 
De vertegenwoordigers uit de land- en tuinbouwsectoren zijn verkozen via een bevraging van de leden van de technische adviesraden. Guy Verrue, Koen Verhoest, Rita Demaré, Elke Deraedt en Dirk Hebben vertegenwoordigen respectievelijk de akkerbouwers, openluchttelers groenten, tuinbouwers onder afdekking (glas, witloof, paddenstoelen, aardbeien), melkvee- en varkenshouders en biologische landbouwers. Bart Vergote en Pol Louwagie vervoegen de raad van bestuur als gecoöpteerde leden.
 
Hans Mommerency, Guido Lammerant en An Jamart vertegenwoordigen de landbouworganisaties, respectievelijk Boerenbond, Algemeen Boerensyndicaat en Bioforum. Vanuit de wetenschappelijke wereld zijn Jan Pieters (UGent), Maurice De Proft (KULeuven) en Kristiaan Van Laecke (ILVO) afgevaardigd. Eredirecteur André Calus besliste om geen tweede legislatuur als adviserend lid bij de raad van bestuur aan te vatten. Dank je wel voor je jarenlange inzet voor Inagro! Karel Moentjens volgt Torben Wolfs op als adviserend lid vanuit de beleidscel Landbouw & Visserij bij de dienst economie van de provincie West-Vlaanderen. Eerder al volgde Bart Debussche Marleen Mertens op als adviserend lid vanuit het departement Landbouw van de Vlaamse overheid.
 
> De volledige samenstelling van de raad van bestuur vind je onder de foto.
 
 
Dank je wel
“We kunnen rekenen op een zeer betrokken raad van bestuur”, vertelt afgevaardigd bestuurder Mia Demeulemeester. Inagro wil de uittredende leden dan ook zeer uitdrukkelijk danken voor hun inzet in de afgelopen periode. “Sommigen onder hen zetten zich al decennia in voor Inagro en voor de land- en tuinbouw. Het was aangenaam samenwerken!”
 
 
Op de agenda
De raad van bestuur van Inagro vergadert maandelijks, wat een goede opvolging van de diverse dossiers met voldoende snelle beslissingen mogelijk maakt. “De effectieve leden zijn stemgerechtigd,” gaat Mia verder, “maar tot op heden werden alle beslissingen in consensus genomen. Af en toe zijn er wel levendige discussies.”
 
Op de agenda staan onder meer de strategische beslissingen, financiën, investeringen, infrastructuur, personeelsbewegingen en nieuwe projecten. Regelmatig worden ook de expertise en realisaties van een cluster voorgesteld. “Soms organiseren we een uitstap om meer inzicht te krijgen in een specifiek thema. Denk bijvoorbeeld aan een bezoek aan de dakserres in Nederland als voorbereiding op de bouw van Agrotopia.”
 
AfscheidRvB_Fotogroep_052019.jpg
In maart namen we afscheid van een aantal gezichten.
 
Samenstelling raad van bestuur Inagro
 
Aangeduid door de provincieraad
 • Gedeputeerde Bart Naeyaert - voorzitter
 • Claude Croes
 • Rik Soens
 • Hilde Decleer
 • Els Kindt
 • Piet Vandermersch - ondervoorzitter
 • Anthony Dumarey
 • Bieke Moerman
 • Luc Coupillie
 • Maarten Tavernier
 • Martine Vanbrabant  

Land- en tuinbouwers

 • Guy Verrue - akkerbouw
 • Koen Verhoest - tuinbouw openlucht
 • Rita Demaré - tuinbouw onder afdekking
 • Elke Deraedt - dierlijke productie - ondervoorzitter
 • Dirk Hebben - biologische productie
 • Bart Vergote - gecoöpteerd lid
 • Pol Louwagie - gecoöpteerd lid

Landbouworganisaties

 • Hans Mommerency - Boerenbond
 • Guido Lammerant - Algemeen Boerensyndicaat
 • An Jamart - Bioforum

Wetenschappelijke wereld

 • Prof. dr. ir. Jan Pieters - UGent
 • Prof. dr. ir. Maurice De Proft - KULeuven
 • Prof. dr. ir. Kristiaan Van Laecke - ILVO

Adviserende leden

 • dr. ir. Mia Demeulemeester - Afgevaardigd bestuurder Inagro
 • ir. Greet Ghekiere - Adjunct-directeur Inagro
 • ir. Bart Debussche - Vlaamse overheid
 • Karel Moentjens - Beleidscel economie Provincie West-Vlaanderen

 

NieuweRvB_Fotogroep_052019.jpg

In mei sloten de nieuwe bestuursleden voor het eerst aan.

Gekoppelde thema's & sectoren: -- Algemeen --