Tijdens het groeiseizoen van 2018 legden we diverse proeven aan met variabele pootafstanden. Op een deel van de proefvelden hebben we variabel geplant in en naast rijpaden. Op andere velden moesten we variabel poten omdat we met een bodemscan variatie vaststelden in de EC. We leggen de resultaten van zes proefvelden naast elkaar.

Resultaten proeven aardappelen variabel poten

Eind 2017 is een operationele groep gestart om variabel aardappelen poten van dichtbij te bekijken. De operationele groep “Variabel aardappelen poten” bestaat uit vier landbouwers en een loonwerker. Zij hebben al enige ervaring met variabel poten, weliswaar vanuit verschillende beweegredenen. Inagro, PCA, PIBO en PCLT zijn de praktijkcentra in het project. Omdat variabel poten enkel mogelijk is met aangepaste mechanisatie (plantmachine) wordt ook de constructeur Grimme bij deze operationele groep betrokken. Die beschikt over een plantmachine, waarvan de pootafstand van elk van de vier plantrijen afzonderlijk ingesteld kan worden.

Het pootgoed van aardappelen is kostbaar, waardoor telers de opbrengst uiteraard willen maximaliseren. Er zijn een aantal plaatsen op een perceel met een ‘afwijkend’ opbrengstpotentieel. Denk bijvoorbeeld aan rijpaden met de ruggen aangrenzend aan de rijpaden, schaduwrijke plekken (bv. door bomen) en afwijkende (bv. drogere) zones. Door de pootafstand op die plaatsen aan te passen aan het opbrengstpotentieel kunnen telers opbrengstverminderingen vermijden.

Tijdens het groeiseizoen van 2018 legden Inagro en PCA drie proeven aangelegd in kader van de operationele groep “Variabel aardappelen poten”. PIBO, Inagro en PCLT legden proeven aan met variabele pootafstanden in het demonstratieproject "SmartCrops". In totaal volgden we zo vier proeven op met variabele pootafstanden in en naast rijpaden. Twee velden werden variabel geplant door een variabele EC, gemeten met een bodemscan. Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de voor- en nadelen van variabel poten bespreken we in dit verslag de proeven van beide projecten.

> Bekijk het volledige verslag.

 

De operationele groep "Variabel aardappelen poten" krijgt financiële steun van de Vlaamse overheid.

 

logobannervariabelpoten_29052019.PNG

logobannerdeplbenviss.PNGGekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw | Smartfarming