In het project 'Bemesting is geen randgebeuren' organiseerden we op 8 mei een demo over de juiste afstelling van de kunstmeststrooier. Bij het gebruik van meststoffen op percelen langs waterlopen moet je ook rekening houden met een aantal regels. Denk bijvoorbeeld aan de 1-meter teeltvrije zone en de 5-meter bemestingsvrije zone.

Bemesting is geen randgebeuren

Tijdens de demo "afstelling kunstmeststrooier" staken 40 geïnteresseerden hun licht op over de goede afstelling van hun kunstmeststrooier. Een goede afstelling is één zaak. Voldoende afstand houden van de oppervlaktewaterlichamen om verontreiniging door meststoffen te voorkomen is een ander. Langs oppervlaktewaterlichamen gelden daarom enkele afstandsregels. Voor bemestingsactiviteiten zijn dat de 1-meter teeltvrije zone en de 5-meter bemestingsvrije zone.


1-meter teeltvrije zone
De 1-meter teeltvrije zone is een strook van 1-meter breed, gerekend vanaf de taludinsteek, die dienst doet als bufferstrook tussen het akkerland en een waterloop. Op die strook is het niet toegelaten om:

  • grondbewerkingen uit te voeren;
  • gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken;
  • bemesting uit te voeren;
  • een teelt te verbouwen.

Sinds 2018 wordt er actief gecontroleerd op de aanwezigheid van de 1-meter teeltvrije zone langs waterlopen.


5-meter bemestingsvrije zone
Naast de 1-meter teeltvrije zone hebben we ook een zone van 5 meter, waarop je geen meststoffen mag gebruiken. Op die strook van 5 meter langs een oppervlaktewaterlichaam zijn volgende zaken niet toegelaten:

  • dierlijke mest toedienen;
  • kunstmest toedienen;
  • andere meststoffen toedienen.


Een rechtstreekse uitscheiding door vee is wel toegelaten.


2019-05-23-AM-afstandsregeling2.png


Waar worden controles uitgevoerd?
Er zijn heel veel oppervlaktewaterlichamen in West-Vlaanderen. De controles gebeuren enkel op een selectie van de oppervlaktewaterlichamen. Welke precies? Dat kan je raadplegen op je verzamelaanvraag.

De blauw ingekleurde waterlopen zijn onderhevig aan controles op de 1-meter teeltvrije zone en de 5-meter bemestingsvrije zone. Op de paars ingekleurde waterlopen wordt enkel gecontroleerd op de 1-meter teeltvrije zone.

 

2019-05-23-AM-verzamelaanvraag.jpg

Voor meer informatie:
Tom Van Nieuwenhove
T 051 27 33 92
E tom.vannieuwenhove@inagro.be

 


2019-05-23-AM-logodeplveuropa.PNG