Elk jaar opnieuw vraagt het goed beheer van bermen heel wat inspanning van een landbeheerder. Het bermmaaisel is een groenafval waar momenteel weinig mee gebeurt. De verwerkingskosten ervan liggen namelijk erg hoog. Wat is het potentieel ervan ?

Van bermmaaisel tot grondstof

Bermmaaisel

De term bermmaaisel definieert zichzelf: het gaat over maaisel afkomstig van bermbeheer. Afzetmarkten voor bermmaaisel in België zijn nog vrij speculatief, omdat er nog onzekerheden zijn omtrent de kwaliteit ervan. Chemische verontreiniging, aanwezigheid van zwerfvuil en de maaimethode zijn daarom mee bepalend. 

Grassification

Binnen het ‘Grassification’ project zoeken we naar toepassingen om het bermmaaisel op te waarderen tot grondstof. Om als grondstof te kunnen dienen, is het belangrijk dat heel de logistieke keten in functie van de kwaliteit van de biomassa wordt geoptimaliseerd. In dit project wordt verder gefocust op zowel de droge als de natte fractie van deze biomassastroom. 

‘Grassification’ kadert binnen de circulaire economie, waarin het potentieel van het bermmaaisel bekeken wordt als alternatieve en hernieuwbare grondstof, in tegenstelling tot fossiele bronnen. De valorisatie van deze biomassa creëert bovendien een win-win situatie: de productie ervan staat niet in competitie met ander landgebruik en valorisatie ervan zou de verwerkingskost kunnen verminderen.

Save the date

Om het project voor te stellen en onze kennis te delen, houden we geregeld workshops. Een eerste workshop vindt plaats op dinsdag 18 juni in Maldegem.

Wat kan je van de workshop verwachten?

  • Een demonstratie van raffinage van vers bermmaaisel tot een vezelfractie en een vloeibare fractie
  • Uitleg rond hoe aanpassingen in de manier van maaien het bermmaaisel meer geschikt kan maken als grondstof
  • Een voorstel van mogelijke toepassingen voor de toekomst

Het volledige programma wordt later gecommuniceerd, maar noteer alvast de datum in jouw agenda. 

Inschrijven en meer info

Inschrijven kan via mail naar bert.victor@west-vlaanderen.be

Voor meer info over ‘Grassification’ kan je terecht bij Audrey Miserez via audrey.miserez@inagro.be of 051 14 03 01

GrassificationlogoSAMEN72.jpg