F2AGRI staat voor 'effluent to agriculture. In het F2AGRI project wordt gezuiverd afvalwater vanuit de industrie ter beschikking gesteld voor irrigatie in de land- en tuinbouw. In Nederland wordt het gezuiverd afvalwater van Bavaria via subirrigatie verdeeld, in Vlaanderen wordt het gezuiverd afvalwater van Ardo in een bekken gestockeerd en vervolgens via een ondergronds leidingnetwerk verdeeld.    

Wil je dit zelf ook eens van dichtbij bekijken, dan kan dit. Op 13 juni zet F2AGRI zijn deuren wagenwijd open in Vlaanderen. Via verschillende lezingen zal u vernemen welke hindernissen dienden te worden genomen en welke successen konden worden geboekt. Aansluitend wordt een bezoek gebracht aan het desbetreffende waterverdeelsysteem.

F2AGRI opent 2x zijn deuren
Programma:

09u30: Ontvangst koffie/thee
10u00: Waterhergebruik via 24 km ondergrondse leidingen (Ignace Kint – investment manager Ardo)
10u15: Wettelijke voorwaarden voor het aanwenden van industrieel effluent als irrigatiewater (Charlotte Boeckaert – project coördinator Vlakwa/VITO)
10u30: Waterverdeling en prijszetting binnen de landbouwerscoöperatie INERO CVBA (Marc Vandeputte – voorzitter INERO CVBA)
10u45: Ontwikkelen en gebruik van een irrigatieapplicatie (Dominique Huits – Inagro vzw)
11u00: Hergebruik van gezuiverd afvalwater – Vlaamse context (Adelheid Vanhille – Vlaamse Milieumaatschappij)
11u30: Effluenthergebruik in Nederland: het technische en wettelijke kader voor het toepassen van subirrigatie (Bart Bardoel – projectleider Bodem & Water ZLTO)
12u00: Lunch
13u00: Bezoek bufferbekken Ardo en pomhuis INERO CVBA
14u00: Einde

Blog_F2AGRI.jpg

Praktisch:
Datum:
donderdag 13 juni 2019
Begintijd:
09u30
Eindtijd:
14u00
Locatie:
Ardo, Wezestraat 61, 8850 Ardooie
Kostprijs:
Gratis deelname maar inschrijven is verplicht.
Inschrijven:
 
Inschrijven via dit formulier.
Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw | Groenten Open Lucht | Water