In het project Growing a Green Future werkt Inagro mee aan de ontwikkeling van een biogebaseerde economie in de grensregio Vlaanderen-Nederland. In die economie ruilen producenten fossiele brandstoffen, zoals aardolie, voor hernieuwbare varianten. Voor het vierde jaar op rij gaat Inagro in de innovatieve tuin op zoek naar innovatieve teelten die een rol kunnen spelen in die biogebaseerde economie. We stellen je kort de gewassen van 2019 voor.

Welke gewassen zijn interessant voor de biogebaseerde economie?

Biogebaseerde economie in een notendop
Producenten in de biogebaseerde economie werken met hernieuwbare grondstoffen in plaats van fossiele om een waaier aan producten te maken. Denk bijvoorbeeld aan voedsel, dierenvoeder, geneesmiddelen, plastics en bio-energie. Om afval te vermijden, wordt de biomassa via bioraffinage gescheiden in verschillende componenten. Na raffinage krijgen die componenten een eigen economische waarde. Die zijn vaak verspreid over de treden van de waardepiramide (figuur 1).

In de mate van het mogelijke wordt rekening gehouden met het cascadeprincipe. Dat houdt in dat de biomassa eerst gebruikt wordt voor toepassingen met de hoogst mogelijke waarde (bovenaan de piramide), waarna de overige componenten gebruikt worden als input voor volgende toepassingen lager in de piramide.

Concreet betekent dit dat farmaceutische toepassingen veel waarde per eenheid product met een relatief klein volume creëren, terwijl energietoepassingen weinig waarde per eenheid product creëren, maar met een groot volume. Door bioraffinage toe te passen, krijgt elke component van de biomassa een functie. Zo is er bijna geen afval. In een goed georganiseerde biogebaseerde economie kan biomassa dus een hogere economische waarde krijgen.

 

Waardepiramidefiguur1.PNG

Figuur 1: Economische waarde van biomassa na raffinage.

 

Innovatieve gewassen in onze innovatieve tuin
In het project Growing a Green Future werkt Inagro mee aan de ontwikkeling van een biogebaseerde economie in de grensregio Vlaanderen-Nederland. Voor het vierde jaar op rij gaan we in de innovatieve tuin op zoek naar innovatieve teelten die een rol kunnen spelen in die biogebaseerde economie (figuur 2).

De zoete aardappel en yacon staan voor het vierde jaar op rij in de tuin. Die knolgewassen uit de Andes zijn al gekend bij het grote publiek, maar worden nog vaak ingevoerd uit het buitenland. We willen demonstreren dat je die gewassen ook kunt telen in België. De knolgewassen worden aangevuld met de oca en mashua. Beide zijn ook afkomstig uit het Andesgebergte en vormen smakelijke en kleurrijke knolletjes.

Tuinfig2thumb.PNG

Figuur 2: Plattegrond van onze innovatieve tuin 2019.

Een andere oude bekende is de Ethiopische mosterd. Die wordt dit jaar in mengteelt gezaaid met linzen, omdat linzen de steun van de Ethiopische mosterd kunnen gebruiken voor een goede groei. Ethiopische mosterd behoort in onze tuin tot de oliegewassen, omdat de olie in de zaden gebruikt kan worden voor onder andere de productie van plastics en nylon. Een tweede oliegewas is de oliepompoen. Die olie kan toegepast worden in voeding en in cosmetica. Bijvoet is het laatste oliegewas in de tuin. De olie is mogelijks interessant voor de ontwikkeling van nieuwe biociden.

Ook boerenwormkruid komt terug en wordt momenteel getest op actieve stoffen die een insectenwerende werking hebben. Ook meekrap en wede zorgen voor actieve componenten. Die kunnen belangrijk zijn voor de productie van natuurlijke rode en blauwe kleurstoffen.

Bij de eiwitgewassen kozen we dit jaar, naast linze, voor gele erwt, edamame of groene soja, kikkererwt, veldboon voor humane consumptie en de Stropharia-paddenstoelen. Tot slot introduceren we bij de voedselgewassen nog de oergranen emmertarwe en eenkoorn.

 

Geïnteresseerd?
Benieuwd naar de groei van de gewassen? Volg dan onze nieuwsberichten voor meer concrete info. Wil je nu al meer info, heb je ideeën rond nieuwe gewassen of heb je interesse in gewasstalen, dan kan je terecht bij:

 

 

Het project ‘Growing a green future’ is gefinancierd binnen het Interreg V-programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu.

Logo090519EU.jpglogobannergagf1319090519.JPG
Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw | Energie En Groene Grondstoffen