In 2018 legden we een proef aan voor de beoordeling van zes preirassen. De groeizame winter gaf uitzonderlijk hoge opbrengsten. Bovendien waren de kwaliteit en de houdbaarheid bij alle rassen goed tot heel goed, met uitzondering van Mako Flame (Takii). Vitaton scoorde over de ganse lijn het best en gaf een extreem hoge kg-opbrengst, gekoppeld aan een heel goede kwaliteit en houdbaarheid. Bovendien was de schotlengte van Vitaton bij de oogst opnieuw het kortst. Harston bleef achter in kg-opbrengst, maar vertoonde wel de beste kwaliteit en houdbaarheid.

Rassenproef prei late winterteelt 2018-2019

Moeilijke start, maar veel hergroei in februari
Er werd gezaaid op 8 mei in openlucht en geplant op 1 augustus. De proef kende een moeilijke start door de droogte en de hoge tripsdruk van 2018. Na de jaarwisseling stond het gewas er niet goed bij. Op 16 januari werd er bijbemest met 320 kg kalknitraat per hectare. Na half januari kenden we dan toch een stevige winterprik met veel sneeuw. De proef werd niet afgedekt. Ondanks de koude werd er geen vorstschade waargenomen. Dankzij het daaropvolgende uitzonderlijk warme weer van eind februari begon het gewas stevig te groeien. Er werd geoogst op 16 april, het tijdstip waarop de meeste prei wordt geoogst voor bewaring in koelcel.

 

Duidelijke verschillen in ziektegevoeligheid
In deze proef trad vrij veel schade op door trips en roest, naast wat aantasting door papiervlekkenziekte en Colletotrichum. Lucretius was het meest gevoelig voor papiervlekkenziekte en Harston het meest voor roest. Bejo 3090 was het minst aangetast door trips. De bladbreuk was het kleinst bij Harston en het grootst bij Mako Flam. Er werden geen duidelijke verschillen waargenomen in de aanwezigheid van bruine schachtstrepen en opgroeiende wortels. De sleet was het grootst bij Mako Flam.
 
   
Schadebeeld en symptomen Colletotrichum
Colletotrichum is niet zo goed bekend in de praktijk. Het schadebeeld lijkt op dat van papiervlekkenziekte, maar de vlekken ontstaan vooral op of net boven de schacht. Aanvankelijk zijn de onregelmatige vlekken wit, maar onder vochtige omstandigheden komen er zwarte puntjes in voor.
 

Colletotrichum 080413 005resized.jpg

Colletotrichum; slechts een beperkt aantal fungiciden vertonen werking.
Gekoppelde thema's & sectoren: Biologische Productie | Groenten Open Lucht