In de biologische preiteelt is de rassenkeuze het voornaamste instrument om ziekten en sleet te beheersen. De late herfstrassen hielden in het droge en zachte seizoen 2018-2019 goed stand en haalden een hoge opbrengst met goede kwaliteit. Het biologisch ras Cherokee was de topper, gevolgd door een ras onder nummer van Bejo, Nunton en Pluston.

Rassenproef biologische winterprei: herfstrassen in het voordeel bij gebrek aan vorst

De rassen tijdens de proef ‘biologische winterprei’ hielden goed stand doorheen het seizoen. Er werden in totaal negen rassen opgenomen, waarvan er vier werden aangeleverd als biologisch zaad. De andere vijf rassen werden als niet-chemisch behandeld (ncb) zaad opgenomen. Met een gemiddelde marktbare opbrengst van 28,7 ton/ha en weinig aantasting (purpervlekken, roest, papiervlekken, sleet) kan 2018 als een goed jaar worden beschouwd.

Bejo 3090 was een sterk ras met een hoge opbrengst, maar vertoonde wat Colletotrichum en was slordig in de bak. Cherokee kende de hoogste opbrengst en was meer sleetgevoelig naar het einde van de teelt toe. Nunton scoort sterk met weinig aantasting en een goed uitzicht in de bak. Navajo is zeer ziektegevoelig en scoort net als vorig jaar het slechtst.


> Bekijk het volledige verslag van deze proef.

Gekoppelde thema's & sectoren: Biologische Productie | Groenten Open Lucht