Ben je gebruiker of producent van ammoniumnitraat, ammoniumsulfaat of VeDoWS-urine? Wil je leren van de ervaringen van collega’s en onderzoekers? Ben je daarnaast bereid om jouw ervaringen met hen te delen? Dan kan Inagro jou helpen! Inagro is van plan 3 lerende netwerken over gerecycleerde meststoffen op te richten. Kennis over het gebruik van gerecycleerde meststoffen wordt immers steeds belangrijker.

Neem deel aan onze lerende netwerken rond gerecycleerde meststoffen!

Wat?

Een lerend netwerk is gratis en bestaat uit een aantal producenten en gebruikers van dergelijke producten, die ervaringen met elkaar delen en op die manier leren van elkaar. Mogelijke onderwerpen zijn ervaringen met de uitbating van bepaalde installaties, zoals een chemische luchtwasser of VeDoWS-stal, en het gebruik van gerecycleerde meststoffen als bemestingsstof.
De frequentie, locatie en agendapunten van deze bijeenkomsten bepalen we samen met jou en de andere deelnemers, op basis van jullie wensen en noden.

 

Voor wie?

Deze lerende netwerken worden opgericht voor alle geïnteresseerden die iets te maken hebben met één van bovenvermelde producten (ammoniumnitraat, ammoniumsulfaat of VeDoWS-urine). Dit kunnen zowel producenten als gebruikers zijn. Het hoofddoel van deze bijeenkomsten is kennisuitwisseling om op die manier het gebruik van dergelijke producten te bevorderen.

 

Interesse?

Spreekt het je aan om ervaringen uit te wisselen en zo gratis extra kennis op te doen? Heb je al vragen die je in ons lerend netwerk wilt bespreken? Schrijf je dan voor maandag 20 mei in via dit formulier.

 

Vragen?

Neem contact op met Sander Vandendriessche via sander.vandendriessche@inagro.be of 051 14 03 29.

Onze lerende netwerken kaderen binnen de projecten ReNu2Farm en Nutriman. Inagro beheert deze contactenlijst. Wil je weten hoe we jouw gegevens bewaren of heb je nog andere vragen? Dan lees je meer in dit nieuwsbericht of kan je ons bereiken via privacy@inagro.be.

 

LogobannerReNu2Farm.jpg

LogoNutriman.jpg