Overzomerende, invasieve ganzen veroorzaken door hun vraat en vertrappeling heel wat schade aan landbouwgewassen, natuurgebieden en recreatiedomeinen.   Om de schade die de populaties zomerganzen veroorzaken tot een aanvaardbaar niveau te brengen, wordt ingezet op drie acties: eieren prikken, jacht en afvangsten. Ganzen kunnen afgevangen worden van 1 juni tot en met 14 juli. Weet je groepen ruiende ganzen zitten? Neem dan contact op met Inagro.

Oproep: groepen ruiende ganzen? Geef ons de locatie door!

Zomerganzen zijn ganzen die na de winter niet wegtrekken, maar hier in de zomer ook aanwezig blijven en tot broeden komen. Dat heeft vaak een sterke impact op inheemse vogelsoorten, die verjaagd worden of zware concurrentie ondervinden op het vlak van voedsel en broedplaatsen. Voorbeelden zijn de grauwe gans, de Canadese gans en de Nijlgans. Hun populaties en de schade die ze veroorzaken zijn de laatste jaren sterk toegenomen.

In de maanden juni en juli groeperen de ganzen op open plassen en verliezen ze hun slagpennen. Daardoor kunnen ze gedurende een periode van 3 tot 4 weken niet zo goed vliegen. In het kader van natuurbeheer kunnen die groepen ruiende ganzen bijeengedreven worden om ze te vangen met netten. Maar daarvoor moeten de locaties van de ganzenruien wel gekend zijn.  

Inagro doet een oproep om locaties door te geven van groepen ruiende ganzen. Zo kunnen we gepaste acties ondernemen.WVL_europldbfonds.PNG