Na veel infovergaderingen en overleg aan de keukentafel is het eindelijk zover: de INERO-coöperanten maken zich klaar voor het eerste irrigatieseizoen mét hydrantennetwerk. Vanaf deze zomer zullen ze gezuiverd afvalwater van Ardo gebruiken om hun gewassen te beregenen. In ons jaarverslag vertelde groenteteler en INERO-coöperant Frederick Claerhout waarom het project zo belangrijk is.

Als buur van Ardo voelde Frederick zich meteen aangesproken

Hergebruik van water, alternatieve waterbronnen op het bedrijf, kwaliteitsvol drinkwater voor dieren, beredeneerd beregenen, inzetbaarheid van effluenten. Niet toevallig is water het onderwerp in heel wat lopende onderzoeksprojecten. Water is een kostbaar goed. Meer nog: zonder water is het liedje van de landbouwer snel uitgezongen. Dat begrijpt ook groenteteler en INERO-coöperant Frederick Claerhout: “Lagere opbrengsten door de droogte leiden al snel tot winstverliezen.” Maar de Ardooienaar blijft niet bij de pakken zitten.

 

(Lees verder onder de foto.)

_WEB-copyright-Teja-De-Prins-7833.jpg

Klimaatsverandering laat zich voelen

In de Veldkaaistraat, op een boogscheut van het kasteel van Ardooie, telen Frederick Claerhout en zijn vriendin Delfien grove groenten. In 2013 nam hij het bedrijf van zijn ouders over. “Ons teeltplan bestaat uit bloemkool, prei, venkel, witte kool, knolselder, bonen en aardappelen. De witte kool, knolselder en frigoprei telen we voor de verse markt. De bloemkool, herfst- en lenteprei, venkel, bonen en aardappelen gaan naar de verwerkende industrie."

De klimaatsverandering laat zich voelen, zeker in de groenteteelt. De droogte in 2017 en 2018 heeft het belang van een doordacht waterbeheer duidelijk aangetoond. “Bloemkool vraagt veel water, zeker tijdens de koolvorming, en ook prei is een slokop,” vertelt Frederick. “Door het extreme weer verliep de gewasgroei minder vlot en waren de opbrengsten lager. In onze sector betekent dat al snel aanzienlijke winstverliezen.”

(Lees verder onder de foto.)

_WEB-copyright-Teja-De-Prins-7824.jpg

Extreem weer dwingt tot nadenken

Experts verwachten dat dergelijke droge periodes in de toekomst nog meer zullen voorkomen. De landbouwsector moet zich dus voorbereiden. Ook Frederick denkt na over nieuwe technieken om zijn gewassen te irrigeren: “Dit jaar wil ik een perceel knolselder beregenen met t-tape, druppelirrigatie. Daarvoor won ik al advies in bij Inagro.”

Daarnaast sloot de Ardooise groenteteler zich aan bij INERO, een landbouwcoöperatie die irrigatie met gezuiverd afvalwater van het groenteverwerkend bedrijf Ardo mogelijk maakt. “Als buur van het bedrijf voelde ik me meteen aangesproken”, gaat Frederick verder. “Ik beschik wel over een eigen watervoorraad, maar het hydrantennetwerk biedt me de zekerheid dat ik over irrigatiewater kan beschikken.”

(Lees verder onder de foto.)

Collage_WEB-copyright-Teja-De-Prins-8266.jpg

Het beschikbare water duurzaam gebruiken
 
Komend teeltseizoen zullen de INERO-coöperanten het hydrantennetwerk voor het eerst benutten. Maar ook al heeft een teler voldoende water ter beschikking, efficiënt beregenen blijft belangrijk. Ook daarvoor steekt Frederick graag zijn licht op bij Inagro. “Als INERO-coöperant krijg ik de kans om de waterstress van het gewas op te volgen met tensiometers. Komend seizoen wil ik dat alvast uittesten op een van onze bloemkoolpercelen”, klinkt het enthousiast. “Een expert van Inagro zal me wegwijs maken in de waarden. Naast hergebruik van afvalwater is ook efficiënt beregenen een belangrijke stap in duurzaam waterverbruik.” •
 
 
 
> Wil je meer ontdekken over onze projecten en realisaties? Bekijk dan het volledige jaarverslag.
 
 
 
Dank aan Frederick en Delfien voor hun medewerking aan dit artikel.
Dank aan Teja De Prins II f o t o g r a f i e voor de reeks foto's bij dit portret.
 
 
 
 
 
 
Dit nieuwsbericht kadert onder meer in het project F2Agri. F2Agri is gefinancierd binnen het Interreg V-programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en door de provincie West-Vlaanderen. De Vlaamse projectpartners zijn  Vlakwa, Ardo nv, Inero cvba en Inagro vzw.
 
eu_interegnlsamen_17102019.png


eventjuni2019F2AGRI.png


Gekoppelde thema's & sectoren: Groenten Open Lucht | Water | -- Algemeen --