In een drietal Vlaamse beken vonden Engelse onderzoekers, in partnerschap met Greenpeace, heel wat gewasbeschermingsmiddelen terug. Dat kwam vorige week uitgebreid in de pers en doet het imago van de landbouw en gewasbescherming geen goed. Nochtans kunnen we vermijden dat gewasbeschermingsmiddelen in de waterlopen terechtkomen! Lees zeker onze tips.

Voorkom puntvervuiling: enkele tips!

In een Europese studie onderzochten Greenpeace Research Laboratories en University Exeter (UK) 27 waterlopen in Europa op de aanwezigheid van gewasbeschermingsmiddelen en diergeneesmiddelen. De Harelbeek in Ledegem werd naar voor geschoven als ‘De meest vervuilde beek van Europa’. De onderzoekers hadden er 70 actieve stoffen van gewasbeschermingsmiddelen in teruggevonden.

Een twintigtal intussen verboden stoffen kwamen in extreem lage concentraties voor en zijn waarschijnlijk het gevolg van historische vervuiling. Omdat die stoffen zeer traag afbreken in de bodem en het slib, blijven ze lang aanwezig zonder dat de landbouw vandaag daar nog iets aan kan doen.

Alle andere actieve stoffen zijn afkomstig van erkende middelen. Hoewel heel wat van die actieve stoffen werden teruggevonden aan een concentratie ver beneden de milieukwaliteitsnorm, werden een aantal daarvan wel in hoge concentraties teruggevonden, zoals dimethenamide en MCPA. Drie actieve stoffen overschreden de milieukwaliteitsnorm en vormen een probleem voor het waterleven.

 

Beter voorkomen dan genezen!
Dergelijke normoverschrijdingen zien we helaas ook in andere waterlopen in Vlaanderen. Dat moeten we vermijden, zowel voor het imago van de landbouw als voor het behoud van chemische gewasbescherming in de toekomst én vanuit onze zorg voor het milieu. Ook als landbouwer kán je dat vermijden! Gebruik 50% driftreducerende doppen en respecteer de 1m-teeltvrije zone en de productspecifieke bufferstrook. Het zijn verplichte maatregelen die een grote impact hebben op de waterkwaliteit.

Maar voorkom ook puntvervuiling! Dat is de grootste bron van verontreiniging door gewasbeschermingsmiddelen en is met enkele inspanningen makkelijk te voorkomen. Die inspanningen hoeven ook helemaal niet veel geld te kosten. Op een eenvoudige en goedkope manier kan je verontreiniging vermijden. Het vraagt enkel wat inspanning om de manier van werken te veranderen, maar is zeker niet onoverkomelijk.

Onze tips om puntvervuiling te vermijden
Zo voorkom je puntvervuiling:

  1. Vullen, spoelen, reinigen op een onverhard oppervlak: als het fytoproduct (uit het restwater) op de bodem terechtkomt, wordt het afgebroken door bodembacteriën. Zo komt er geen gewasbeschermingsmiddel in het water terecht. Hou wel een afstand van minimum 5 m tot aan de gracht.
  2. 3x spoelen op het veld = restwater voorkomen: bij de overgang van de ene naar de andere teelt moet het spuittoestel grondig gespoeld worden. Door 3 keer te spoelen is je spuittoestel in de meeste gevallen genoeg gereinigd. Doe dat bij voorkeur op het veld en spuit het spoelwater over je gewassen. Dat is voldoende verdund, om geen schade te veroorzaken. Je voorkomt ook sterke vervuiling. Tip: eindig met het grootste veld. Dat werkt makkelijker om spoelresten uit te spuiten. Overweeg (de opbouw van) een automatisch spoelsysteem. Zo hoef je niet meer uit te stappen om te spoelen.
  3. Denk aan de kleintjes: ook een verpakkingszegel, lege bus of niet gespoelde maatbeker kunnen puntvervuiling veroorzaken. Reinig ze grondig en giet het spoelwater bij de spuitoplossing. Heb je er al eens aan gedacht om een klein vuilbakje op het vulplatform van je spuitmachine te bevestigen?
  4. Niet spoelen op het veld = restwater opvangen: kan je in bepaalde gevallen toch niet spoelen op het veld, dan vang je jouw restwater op. Dat kan op een spoelplaats met een citerne voor restwater. Maar denk ook eens aan een IBC-container of een metalen of plastic tank als mobiele, goedkope oplossing. Alle inspanningen helpen om zoveel mogelijk restwater op te vangen.
  5. Zuivering van restwater: als je het restwater hebt opgevangen, moet het ook verwerkt worden. Dat kan op het bedrijf zelf in een biofilter, fytobak, Heliosec® of Sentinel®. Voor kleine hoeveelheden (< 5 m³/jaar) is een biofilter of Heliosec® ideaal ,of komt Inagro met de Sentinel® bij jou op het bedrijf (€/50 m³). Grotere volumes kunnen perfect verwerkt worden met een fytobak of Sentinel®.

 

Er zijn dus heel wat mogelijkheden om te voorkomen dat fytomiddelen of restwater in het oppervlaktewater terechtkomen. Als iedereen zijn verantwoordelijkheid wil nemen en zijn manier van werken wat wil aanpassen, dan komt dat de waterkwaliteit zeker ten goede. Zo kan chemische gewasbescherming mogelijk blijven, krijgen we properdere waterlopen én verbeteren we het imago van de landbouw!

Heb je nog vragen? Neem contact op met ons. We helpen je graag op weg.

TOPPS.jpg

Gekoppelde thema's & sectoren: Gewasbescherming