In 2018 legden we een rassenproef aan met courgettes. Daarin vergeleken we 11 rassen met elkaar. Calazina gaf zo’n 35 marktbare vruchten per plant, wat heel veel is. Maar ook Ladoga, SQ74020 en SQ102694 produceerden met circa 33 vruchten per plant zeer goed. Eros gaf - met “slechts” 29 vruchten - een iets lagere opbrengst. Het percentage marktbare vruchten lag hoog: gemiddeld 85,5 %. Vooral SQ102694 en SQ102695 bleven daar redelijk onder. Ook na bewaring viel de kwaliteit van de vruchten goed mee.

Resultaten rassenproef courgette zomer 2018

Superopbrengsten
De ideale groeiomstandigheden vertaalden zich in hoge opbrengsten en een goede vruchtkwaliteit, zowel bij de oogst als na bewaring. Tijdens een kleine acht weken productie konden we gemiddeld bijna 32 marktbare vruchten per plant oogsten. Calazina kwam het best voor de dag met ruim 35 marktbare vruchten per plant. Dat waren hoge opbrengsten. Alle rassen gaven een goede vruchtkwaliteit. Enkel de vruchten van Calazina waren iets bleker, en die van Alcazar iets donkerder.
 

Zeer vitaal gewas
Bij de start van de teelt hadden we praktische problemen om het gewas water te geven. Daardoor hadden de planten ruim 40 dagen nodig om in productie te komen, terwijl dat normaal 35 dagen is. In die periode hadden Aloha en Calazina de beste gewasstand. Tegen het einde van de teelt misten Eros en Samos wat groeikracht. Dat uitte zich in een minder groeizame kop. Vooral Calazina, maar ook Mirza en Alcazar, ontwikkelden behoorlijk wat zijscheuten. Dat bezorgt de telers extra werk om het gewas te ontluizen. Mirza bleek op een bepaald moment iets gevoeliger voor brandkoppen.  

brandkop klein.jpg
Foto: Brandkop in courgette

Verschil in legering
Calazina, SQ102695 en in minder mate Ladoga en SQ102264 waren vrij gevoelig voor legeren. Dat leidde tot een verhoogde kans op kwaliteitsverlies en op een bepaald moment een minder vlotte oogstbaarheid.  

 

Mannelijke bloei
Een voldoende aantal mannelijke bloemen is nodig voor een goede bevruchting, en daaruit voortvloeiend een goede vruchtkwaliteit. Een tekort aan - of bij momenten afwezigheid van - mannelijke bloemen werd vastgesteld bij Aloha, Ladoga, Alcazar, SQ102694 en SQ1002695. Eros en Samos hadden doorgaans een ruim aanbod mannelijke bloemen.  

 

> Bekijk het volledige verslag van deze proef.

Gekoppelde thema's & sectoren: Biologische Productie | Groenten Open Lucht