Bij bodemontsmetting via druppelirrigatie bedraagt de aangeraden waterhoeveelheid naargelang het bodemtype tussen 10 en 20 liter/m². We zetten een proef op een zandleemgrond (bodemtype BDB:30) op. Daarin stelden we een betere werking tegen schimmels vast bij 20 l/m² dan bij 15 l/m². Bij 20 l/m² werd gemiddeld eenzelfde afdodingsgraad bekomen als bij de toepassing met injectie.

Impact watergifthoeveelheid op bodemontsmetting met druppelirrigatie

Om de werking van de toepaste methodes (15 l/m², 20 l/m² en bodeminjectie) op de bodemschimmels Rhizoctonia solani en Sclerotinia sclerotiorum na te gaan, werden de schimmels aangebracht op broedkorrels. De korrels werden dan in nylon gaasnetjes aangebracht, waarna we ze op verschillende dieptes en afstanden tot de druppelleidingen inbrachten.  

20190424_TOAGLA_nylonzakjes.jpg

In de gebruikte zandleemgrond lijkt een hogere watergift (tot 20 l/m²) noodzakelijk om het product voldoende te laten doordringen tot de diepere laag in de bodem. Maar de kegelvorming die optreedt door het gebruik van druppelirrigatie lijkt onvoldoende om de grond voldoende te ontsmetten op 30 cm diepte tussen de druppelleidingen. Verder onderzoek is nog nodig om vast te stellen of een nog hogere watergift een oplossing zou kunnen bieden.

In de praktijk moeten we in gedachten houden dat de gehele grond nadien gemengd zal worden, zodat gemiddeld gezien een afdodingspercentage bekomen zal worden dat vergelijkbaar zal zijn met die van injectie.

> Bekijk het volledige verslag.

Gekoppelde thema's & sectoren: Glasgroenten