In het demonstratieproject “Goed drinkwater, het onzichtbare goud op een veeteeltbedrijf” namen we de kwaliteit van verschillende waterbronnen onder de loep. Alle waterstalen die Inagro analyseerde tussen 2006 en 2018 werden gebundeld per waterbron. Zo leerden we welke waterkwaliteit iedere waterbron heeft.

Kwaliteit verschillende waterbronnen in kaart gebracht

Het principe ‘meten is weten’ geldt onder meer voor de kwaliteit van het water dat je gebruikt op je bedrijf. Maar hoe goed of hoe slecht scoort de kwaliteit van de waterbron op je bedrijf? Is dat vergelijkbaar met de kwaliteit bij collega’s? Of misschien overweeg je om een andere waterbron te gebruiken op je bedrijf, een ‘alternatieve’ waterbron. Als die er nog niet is, dan is ‘meten is weten’ geen optie. Maar wellicht weet je graag welke waterkwaliteit je dan kan verwachten?

Om op die vragen een antwoord te bieden, namen we alle analyses onder de loep die ons labo tussen 2016 en 2018 uitvoerde. We verwerkten de resultaten per waterbron en vergeleken ze met de richtwaarden voor drinkwaterkwaliteit (varkens, herkauwers en pluimvee). De tabellen zijn interactief, zodat je zelf een waterbron kunt kiezen en die kunt linken aan richtwaarden voor een diercategorie waaraan je de kwaliteit wil toetsen.

 

Ga zelf aan de slag!
Ben je benieuwd naar de resultaten? Volg dan dit stappenplan.
 1. Surf naar het keuzemenu in de watertool. Dat doe je best via Internet Explorer of Edge, zodat de kleuren zichtbaar worden.
 2. Selecteer links een toepassing en rechts een richtwaarde.
 3. De tabel die verschijnt, heeft kleurindicaties per parameter:
  • groen: voor deze waterbron voldoen alle analyseresultaten aan de richtwaarde
  • geel: voor deze waterbron voldoet meer dan de helft van de analyseresultaten aan de richtwaarde
  • oranje: voor deze waterbron voldoet minder dan de helft van de analyseresultaten aan de richtwaarde
  • rood: voor deze waterbron overschrijdt ieder analyseresultaat de richtwaarde
Per waterbron krijg je bovendien voor iedere parameter de gemiddelde gemeten waarden, de minimum gemeten waarden en de maximum gemeten waarde.
 
Wat leren we daaruit? 
Uit de samenvattende tabellen kunnen we onder meer leren dat
 • vooral de geleidbaarheid (EC) een probleem vormt bij diep grondwater (Landeniaanwinning);
 • de parameters Enterococcen, Clostridium en SSRC voor meer dan de helft van de stalen boven de richtwaarde komt bij alle waterbronnen waarbij beïnvloeding van de omgeving mogelijk is. Let wel: alle bronnen behalve de echte grondwaterwinningen (diepe boorput, steenput- of filterputwater);
 • de totale hardheid een aandachtspunt is bij diepdrainagewater. Afhankelijk van de toepassing is behandeling aangewezen.

 

Water behandelen? 
En wat als je de waterbron moet behandelen? Dan kan je een beroep doen op de watertool of contact opnemen met een van onze medewerkers. Je leest er meer over in dit nieuwsbericht.

 
Logobanner_demonstratieproject_Drinkwater.jpg