De vraag naar kwalitatief en duurzaam voedsel stijgt. Dankzij de lage koolstofvoetafdruk en de lage voederconversie van vis kan aquacultuur aan land via recirculerende aquacultuursystemen (RAS) een antwoord bieden op die vraag. In samenwerking met Inagro selecteerde KU Leuven twaalf locaties voor visteelt aan land in Vlaanderen.

Haalbaarheid van 'landbased aquaculture' in Vlaanderen

In 2050 zullen er 9,3 miljard mensen zijn. Die stijging veroorzaakt een grote nood aan hoogkwalitatief voedsel met een kleine voetafdruk. Bovendien moedigt de Vlaamse overheid (visie 2050) producenten aan om te produceren met een optimale inzet van reststromen.


Opportuniteiten voor viskweek aan land

Viskweek vertoont gunstige cijfers op het vlak van voederconversie (FCR of feed conversion rate) en waterverbruik. Zo zijn de benodigde grondstoffen voor de productie van 1 kg vis relatief beperkt. Aquacultuur kan reststromen uit de industrie valoriseren, zoals water, warmte, nutriënten en onbenutte ruimte, en zo de vraag naar circulaire economie invullen. Daarnaast zorgt de hoge controleerbaarheid van aquacultuur aan land ervoor dat risico’s en impact op het milieu tot een minimum worden beperkt.

In Vlaanderen is 'landbased aquacultuur' in de opstartfase. Het merendeel (90 %) van de Vlaamse vis wordt op zee gevangen. Bovendien importeert Vlaanderen 93 % van de geconsumeerde vis. Door de transitie van traditionele naar duurzame systemen ontstaan er opportuniteiten voor duurzame viskweek aan land. Daarom bestudeert KU Leuven de mogelijkheden van landbased aquacultuur in Vlaanderen, met focus op de productie van hoogkwalitatief voedsel, economische leefbaarheid van bedrijven en de optimale inzet van reststromen.

Twaalf locaties in Vlaanderen
Het HaLAVla-project, wat staat voorHaalbaarheidsstudie Landbased Aquacultuur Vlaanderen’, analyseert de opportuniteiten in Vlaanderen. Er werd gezocht naar bedrijven en industrieën die water, warmte, ruimte met gunstige RUP, elektriciteit en nutriënten ter beschikking hebben. Dat zijn locaties waar aquacultuur reststromen kan hergebruiken. Het HaLAVla-project wil die bedrijven in contact brengen met potentiële investeerders en geïnteresseerde aquaculturisten om de productiekost van beide activiteiten te optimaliseren.
 
Door de lokaal geproduceerde reststromen optimaal in te zetten, wordt aan circulaire economie gedaan (zoals beschreven staat in visie 2050 van de Vlaamse Regering). Door werkgelegenheid te creëren draagt dit project bij aan ecologische, economische én sociale duurzaamheid.
 
 
De locaties:
 • Oostende
 • Zomergem
 • Melsele
 • Rijkevorsel
 • Dessel-Mol
 • Kinrooi
 • Roeselare
 • Lochristi
 • Schelle
 • Sint-Katelijne-Waver
 • Tienen
 • Zoutleeuw
HaLAVla_kaart.png
 
 
 
Het HaLAVla-project is een studie uitgevoerd door KU Leuven met medewerking van Inagro, en gesteund door het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) en Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquacultuursector (FIVA).
logos_halavla.png


Gekoppelde thema's & sectoren: Aquacultuur