Vorige zomer werden er in verschillende West-Vlaamse oppervlaktewaters blauwalgen vastgesteld. Dat was de aanleiding om plaatselijk een captatieverbod uit te vaardigen. Vier derdejaarsstudenten Bio-ingenieurswetenschappen aan de UGent bestuderen die blauwalgen: wat zijn ‘blauwalgen’ en wat is het risico?

Bachelorstudenten bestuderen blauwalgen: help jij hen?

Wat zijn blauwalgen?
Blauwalgen zijn geen algen zoals we die kennen, maar bacteriën (cyanobacteriën) die bij veel licht en nutriënten in het water kunnen groeien. In de zomer ontstaat zo soms een blauwalgenbloei, waarbij het water een stinkende geur krijgt en er een algenbrij op het water ontstaat.

 
Schadelijk voor de gezondheid
Bij een blauwalgenbloei kunnen de bacteriën toxines produceren die bij een te hoge concentratie schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Klachten kunnen gaan van irritaties aan de ogen en huid tot leverproblemen.
 
 
Focus van het onderzoek
Vorig jaar kwam er een captatieverbod voor beregeningswater waarin blauwalgen werden vastgesteld. Dat captatieverbod kwam er omdat er een risico kan bestaan voor de volksgezondheid. Om het risico in Vlaamse omstandigheden te kunnen inschatten, is er meer kennis nodig over het gevaar van de blauwalgen in ons oppervlaktewater. Er is ook nood aan eenvoudige technologie om de veiligheid van het water te controleren.
 
Daarom voeren vier derdejaarsstudenten Bio-ingenieurswetenschappen aan UGent onderzoek uit. Omdat het ook voor Inagro belangrijk is om meer te leren over de blauwalgenproblematiek willen we de studenten helpen.
 
"Om ons project te starten, willen we graag meer inzicht krijgen in de kijk van de landbouwers op de problematiek", klinkt het. "Vervolgens willen we eenvoudige technologie ontwikkelen waarmee landbouwer snel de veiligheid van het water kunnen controleren."
 
 
Jouw hulp nodig
Ben je zelf bezorgd over het probleem en wil je de studenten helpen via een korte enquête? Stuur dan vrijblijvend een mail naar Milan.Verhoeven@Ugent.be met de titel ‘Enquête blauwalg’ of telefoneer naar 0470 63 25 26. Alvast bedankt!
Gekoppelde thema's & sectoren: Water | -- Algemeen --