Op vrijdag 22 maart is het Wereldwaterdag. Water is één van de belangrijke grondstoffen in een landbouwbedrijf. Met Wereldwaterdag willen de VN de aandacht vestigen op het belang van water en de kwaliteit ervan. Dat doen onze medewerkers ook. Luister je mee naar hun verhaal? Heb je nadien nog een vraag, aarzel dan niet om een van onze adviseurs te contacteren.

Wereldwaterdag door de ogen van onze adviseurs

Blog_Wereldwaterdag_032019.png

Anne-Sophie Vandevoorde, adviseur water:

“Of het nu gaat over drinkwater voor kippen, varkens of runderen of over beregeningswater of aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen, altijd genoeg water hebben van een aanvaardbare kwaliteit is van cruciaal belang op ieder land- en tuinbouwbedrijf. Om je te helpen in de (soms moeilijke) zoektocht, sta ik samen met mijn collega’s paraat. Waterbeschikbaarheid, waterbehandeling en waterwetgeving kennen voor ons weinig geheimen. Maar tegelijk inspireren we ook graag andere adviseurs en onderzoekers om samen antwoorden te vinden op de nieuwe uitdagingen die klimaatveranderingen betekenen op het vlak van water.”

 

Blog_Wereldwaterdag_0320192.png

Eva Maddens, adviseur CVBB:

“Een overschot aan voedingsstoffen in de waterlopen is nefast voor de kwaliteit van beek- en drinkwater(productie). Help je mee de waterlopen proper te houden? Wij, adviseurs van het Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting (CVBB), zetten ons in voor een betere waterkwaliteit in agrarisch gebied. Dat doen we samen met de land- en tuinbouwers en met de steun van de Vlaamse overheid. Samen streven we ernaar zoveel mogelijk rode MAP-meetpunten groen te krijgen. Door veel stalen te nemen en dankzij onze actieve samenwerking met de land- en tuinbouwers proberen we de oorzaken van de overschrijdingen op te sporen. Zodra we daar zicht op hebben, begeleiden we de betrokken land- en tuinbouwers naar een betere waterkwaliteit.”

 

Blog_Wereldwaterdag_0320194.png

Stephanie Jonckheere, adviseur varkenshouderij:

“Water, het is een onmisbaar gegeven en het zit in de volledige bedrijfsvoering geweven. Het zorgt voor een hogere melkproductie bij de zeugen. Bij varkenshouders staat dat gegrift in het geheugen. Vers water verstrekken vlak voor en enkele dagen na het werpen, is maar één aandachtspuntje om de productie te verscherpen. Watertellers geven je een exact beeld over de opname, maar doe af en toe ook een monstername. Want de bacteriologische en chemische kwaliteit van het water zijn van groot belang en staalname duurt echt niet lang. Reinig de stallen eerst droog en week ze in. Zo creëer je een situatie met win en win. Ga voor minder waterverbruik en minder mest, dan komt er van niemand protest. Ga ervoor! Dat wil ik op deze Wereldwaterdag laten weten, tussendoor.”


Blog_Wereldwaterdag_0320193.png

Tine Maes, adviseur openluchtteelten:

"Water is broodnodig in de groentesector. Dat hebben we de laatste jaren sterk gevoeld. De langdurige droogtes zorgen voor veel stress en slapeloze nachten bij tuinders die hun vruchten trachten te redden met beregening. Soms kunnen of mogen ze niet beregenen, waardoor hun teelten mislukken en flauwe opbrengsten geven. Inagro zet sterk in op die problematiek. In verschillende onderzoeksprojecten zoeken we naar alternatieve waterbronnen bij schaarste, efficiëntere manieren om te beregenen en andere teelttechnieken. Hoeveel water een gewas nodig heeft en wanneer, ook dat onderzoeken we. Heb je dus een vraag? Klop gerust eens aan bij ons."

 

Blog_Wereldwaterdag_0320195.png

Ruben Mistiaen, themaverantwoordelijke agromilieu:

"De open ruimte en natuur behouden is voor iedereen een voordeel. De 'verloren' hoeken en kanten en een levendige, begroeide bodem zijn onze natuurlijke buffers om water op te slaan en te laten infiltreren in de bodem. Inagro zet ook daarop in. Bufferstroken aanleggen en onderhouden langs waterlopen en beekkanten is daar een mooi voorbeeld van. Met een goed en correct onderhoud van de talud van beken en waterlopen en de aanleg van bufferstroken zorgen we ervoor dat water de kans krijgt om traag in de bodem te sijpelen. Maar de inspanningen van één persoon volstaan meestal niet. Dus zijn we allen aan zet en kunnen we er samen voor zorgen dat de waterkwaliteit stijgt."

 

Blog_waterdag.png

Annelies Pollentier, adviseur bodem en erosie:

"Tijdens een hevige regenbui kunnen heel wat liters water van je perceel afstromen. Op zijn weg neemt het water ook bodemdeeltjes, gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen mee! Vruchtbare grond, dure gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen spoelen zo van het veld. Zowel voor de opbrengst van je teelten als voor de kwaliteit van het oppervlaktewater is dat nefast. Met een goede bodemstructuur, aangepaste teelttechnieken en opvangmaatregelen kunnen we gelukkig al veel erosieproblemen aanpakken. Als intergemeentelijke erosiecoördinator zet ik dan ook sterk in op erosiebestrijding. Landbouwers met erosiegevoelige percelen, maar ook gemeentebesturen, kunnen mij contacteren voor advies en begeleiding."

Gekoppelde thema's & sectoren: Water | -- Algemeen --