Goed geïnformeerde werknemers zijn goud waard. Daarom organiseren we regelmatig interne opleidingen om onze medewerkers op de hoogte te houden van de recentste ontwikkelingen in de landbouwsector. Tijdens het jongste infomoment stonden we stil bij akkerranden en bufferstroken. Ook voor jou zetten we de belangrijkste zaken nog eens op een rij. 

 
Inagro informeert medewerkers

Regelgeving niet evident, maar wel belangrijk
Voor een onderzoeksinstelling als Inagro is het cruciaal om continu op de hoogte te zijn van de meest recente ontwikkelingen in de wetgeving. Dat geldt ook voor de wetgeving rond akkerranden en bufferstroken langs oppervlaktewaterlichamen. Onderstaande afbeelding vat de regels die gelden langs oppervlaktewaterlichamen in een notendop samen.

 

2019-03-22-AM-Bluuftebitjeallestroken.png 

  1. Geen bemesting in de eerste 5 meter langs waterlopen.
  2. Geen grondbewerking in de eerste meter langs waterlopen.
  3. Een minimale bufferstrook van 1 meter voor gewasbeschermingsmiddelen.
  4. Een meter brede teeltvrije zone aanhouden.
 

> Lees meer over de afstandsregels langs waterlopen. 


Een goed beheer van de akkerrand loont!
Omdat niemand gebaat is bij een invasie van onkruiden uit de akkerrand is een goed beheer aan te bevelen. De akkerrand regelmatig maaien en het maaisel afvoeren, zal na verloop van tijd zorgen voor een stabiele gras(kruiden)strook die weinig tot geen problemen oplevert. Een verwaarloosde rand terug in vorm krijgen is echter een werk van lange adem. Maar de aanhouder wint. Door periodiek te maaien krijg je die opstandige rand wel onder de knoet.    

2019-03-22-AM-Banner Randenmaaier.jpg


Velen stellen zich de vraag wat ze moeten doen met onkruiden die in zaad komen. Een terechte vraag, want het tijdstip van maaien is heel belangrijk. Probeer daarom, indien mogelijk, te maaien voor de teelt. Zeker bij de latere teelten is dat mogelijk. Tussen twee teelten in maaien, is ook een interessante piste, maar evalueer vooral of het onkruid nog niet te veel in zaad is gekomen. Hetzelfde principe geldt bij het maaien langs vroege teelten. Toch te veel zaadvorming? Dan kan je nog altijd maaien zonder afvoer en het maaisel op de strook laten liggen. 

Heb je geen tijd of geen geschikte maaier om zelf te maaien? Kijk dan even of een loonwerker in de streek je kan helpen of neem contact op Ruben Mistiaen.    


 

Meer info? 
2018-10-09-AM-watertalklogo.png