Op heel wat land- en tuinbouwbedrijven staan gebouwen die opgenomen zijn in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed. Voor infrastructuurwerken aan die gebouwen worden geen premies voorzien. Sinds het najaar van 2017 kan je wel gebruikmaken de "erfgoedlening". Zo kan je voor restauratie-, renovatie- en herbestemmingswerken aan die gebouwen (en voor beschermde gebouwen) genieten van een lage rentevoet.

De erfgoedlening, misschien wel interessant voor jou?
Aangezien er heel wat bedrijven zijn met een woning en/of schuur op de inventarislijst, lichten we dat toe in dit nieuwsbericht. Voor beschermde gebouwen ligt de complexiteit een stuk hoger. Daarom halen we die reglementering niet aan in dit bericht. Je kan je wel informeren bij de buitendiensten van het agentschap Onroerend erfgoed (zie onderaan).    
 
 
Wanneer?
Je kan de "erfgoedlening" gebruiken voor werken aan beschermd onroerend erfgoed of gebouwen die opgenomen zijn in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed en waarvoor je een van deze ingrepen uitvoert:
 • restauratie- of renovatiewerken aan het gebouw;
 • werken in functie van gebruik, hergebruik of herbestemming;
 • nieuwbouw aan of aanleunend bij het erfgoedgebouw;
 • ingrepen die duurzaamheid of energieprestatie van het erfgoed verbeteren.
 
Lening?
Er zijn twee types erfgoedleningen. Elk type heeft eigen voorwaarden.
 • Investeringskredieten zijn bedoeld voor eigendommen van ondernemers, vennootschappen, publieke entiteiten en openbare besturen.
 • Consumentenkredieten zijn bedoeld voor particuliere eigenaars van een onroerend erfgoed.
Occasioneel kunnen beide krediettypes gecombineerd worden, bijvoorbeeld als de locatie wordt ontwikkeld voor gemengd gebruik, zoals een handelszaak met woning voor eigen gebruik. Voorwaarde is dat de entiteiten beschouwd kunnen worden als een onderdeel dat op zichzelf staat.    
 

 

Wie heeft recht op deze lening?
Iedereen met minimum een zakelijk recht op zijn naam kan een erfgoedlening afsluiten (erfpacht, eigenaar, recht van opstal). Huur of concessie is geen zakelijk recht. In dergelijke gevallen kan dus geen erfgoedlening aangevraagd worden.  

 

Met wie wordt de lening afgesloten?
Je kan een erfgoedlening aanvragen bij het Participatiefonds Vlaanderen door het aanvraagformulier in te vullen. Participatiefonds Vlaanderen onderzoekt jouw aanvraag en neemt contact met je op. In 2017 bedroeg de interestvoet 1 %. De lening heeft een vaste looptijd van minimum 3 en maximum 20 jaar.    

 
 
Bedrag?
 • Je kunt minimum 25 000 euro en maximum 250 000 euro lenen.
 • Je eigen inbreng is minimum 20 % van de totale investering.
 
Hoe aanvragen?
 • Als ondernemer (je landbouwbedrijf zit onder een vennootschapsvorm) vul je het aanvraagformulier "investeringskrediet" aan.
 • Als particulier (je baat je landbouwbedrijf in eigen naam uit) vul je het aanvraagformulier "consumentenkrediet" aan.

Participatiefonds Vlaanderen onderzoekt de aanvraag en neemt contact met je op.    


Voorbeeld!

Voorbeeld 1:
Je woning is opgenomen in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed. Je wil je wooncomfort verbeteren en je woning grondig verbouwen. Dat houdt in dat je het gebouw zal isoleren en nieuwe vensters zal steken. Je wil ook een stukje bijbouwen.    
 1. Je zorgt dat je nodige vergunningen hebt.
 2. Je vult je aanvraagformulier "consumentenkrediet" of "investeringskrediet "in.
  • persoonlijke gegevens (adres, tel enz. , gehuwd/samenwonend, kinderen ten laste)
  • gegevens rond inkomen
  • gegevens rond onroerend goed + wat je juist wil doen (locatie gebouw, doel van de ingreep, beschrijving van de ingrepen, kopie van vergunning en van plannen,…)
  • investerings- en financieringsplan (bedrag van de werken + hoeveel wil je lenen over gewenste looptijd)
  • gegevens over de andere lopende leningen/lasten
 3. De dienst Onroerend erfgoed oordeelt op basis van het ingediende dossier of aan de algemene voorwaarden is voldaan en of de lening toegekend kan worden.
 4. Je hoort of je aanvraag is toegestaan en aan welke interestvoet en andere voorwaarden.

 

Voorbeeld 2:
Je hebt op je bedrijf een schuur die opgenomen is in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed. Je wil die schuur behouden en langs de achterzijde een kleine loods aanbouwen voor het plaatsen van je landbouwmateriaal.    

 • Analoog proces (stap 1 tot 4) als voorbeeld 1.
 • De dienst Onroerend erfgoed oordeelt of je ‘aanbouw’ de erfgoedwaarde van schuur niet aantast.
 
Meer info
De uitgebreide info vind je terug op www.onroerenderfgoed.be. Met vragen over dit thema kan je terecht bij de provinciale buitendiensten van het agentschap Onroerend erfgoed via 050 24 81 50 of west-vlaanderen@onroerenderfgoed.be, of bij Kathleen Storme van Inagro via 051 27 33 87 of kathleen.storme@inagro.be.

 
 
 
 
Foto Oudlandpolder: David Samyn    
Gekoppelde thema's & sectoren: Bedrijfsintegratie