Beschikbare maatregelen en technieken die kunnen bijdragen aan een betere waterkwaliteit zijn zeer actueel. Demonstratie en bewustmaking bij de landbouwer en loonwerker over correct gebruik en juiste instellingen van de kunstmeststrooier kunnen daarbij een grote rol spelen.

Kunstmeststofstrooier voor de toekomst!

Bouw, werking en afstelling
Bij gedragen kunstmeststrooiers zijn vooral goede basisafstellingen en strooiprincipes een stelregel. Zeker als je een aankoop overweegt van een nieuwe machine kan je volgende tips & tricks zeker gebruiken:

  • maak gebruik van de eenvoudige afstelmogelijkheid voor de verschillende meststoffen. Met een correcte afstelling vermijd je een slechte meststofverdeling;
  • meststoffen die je zelf mengt, zijn NIET geschikt voor een schijvenstrooier! “Blends” geven een onnauwkeurigere verdeling in vergelijking met samengestelde meststoffen;
  • aanwezige instrumenten om “kant-op” of “kant-af” te strooien zorgen voor een egalere bemesting tot aan de rand van het perceel;
  • precisielandbouw begint bij een correcte afstelling van de strooier!


Milieuaspecten en wetgeving
Kunstmeststoffen toepassen met een minimale impact naar het milieu, start met het toepassen van de 4 J’s:

  1. met de juiste mestsoort,
  2. op het juiste tijdstip,
  3. de juiste dosis,
  4. met de juiste bemestingstechniek.


Voor de gecategoriseerde waterlopen, blauwe waterlopen op de verzamelaanvraag, geldt een bemestingsvrije zone van 5 meter. Langs de overige kleinere waterlopen moet je een afstand van 1 meter respecteren. Verschillende kantstrooitechnieken kunnen daaraan bijdragen. Zo is “kant-af” strooien altijd beter dan “kant-op”. Rijenbemesting, bandbemesting, puntbemesting en fractioneren zijn verschillende technieken om “oordeelkundig” om te gaan met kunstmest en het verlies van meststoffen te minimaliseren. In MAP 6 kunnen die technieken een belangrijke oplossing bieden tegen de bijkomende beperkingen in bepaalde gebiedstypes.


Precisielandbouw en kunstmest strooien
Precisielandbouw is een vorm van landbouw waarbij de plant de juiste behandeling op het juiste moment op de juiste plaats in de juiste hoeveelheid krijgt. Een veld gaat je niet meer globaal behandelen. De variatie binnen een perceel detecteren is daarom een eerste stap. Hulpmiddelen om de variatie op een veld te meten zijn gewassensoren, dronebeelden, satellieten en bodemscans. Daarmee wordt een taakkaart opgemaakt om variabel te strooien. Via GPS-technologie kan je uiteindelijk de juiste actie op de juiste plaats toepassen.

Op 22 februari 2019 organiseerde PCLT, Inagro en ILVO een studiedag over kunstmeststrooiers op de Hooibeekhoeve in Geel. Die studiedag kadert in het demonstratieproject “Bemesten is geen randgebeuren!”. De presentaties kan je onderaan dit nieuwsbericht terugvinden.

LO-LV-Endorser-NL-GR.png


Gekoppelde thema's & sectoren: Bodem En Bemesting