Het heerlijke lentezonnetje van de afgelopen dagen gaf de aardbeien extra energie. Dat was voldoende om de eerste vruchten van 2019 volledig te laten doorkleuren. Tijdens de winter baadde het gewas overdag in het assimilatielicht, een ingreep waarvan we nu kunnen zeggen dat hij zijn vruchten afwerpt.

Lenteweer brengt vervroegde aardbeien in productie

Overzicht van het teeltverloop
De rassen Sonsation en Sonata plantten we op 6 december, twee weken voor de traditionele voorjaarsplantingen onder glas. Één week na planten zetten we overdag de assimilatieverlichting aan. Zo wilden we dagverlenging creëren. De planten moesten 'geloven' dat het lente (en later zomer) was in plaats van winter. Onder invloed van het extra licht (ongeveer 100 µmol) assimileert het gewas meer. Dat betekent dat de fotosynthese intensiever verloopt, er meer suikers worden gevormd en de plant sneller ontwikkelt.

We trokken de brandduur van de ledverlichting geleidelijk aan op, van 10 uur in december naar 15 uur eind januari. Vanaf midden februari zetten we de lampen op zonnige dagen dan weer soms uit, omdat de extra bijdrage van de ledverlichting nog maar weinig meerwaarde bood.


Stuurlicht
Als plantgoed voldoende lang blootgesteld wordt aan een koudeperiode, dan zullen de planten zich na opplanten snel strekken. Is dat niet het geval, dan kan een gewas dat dreigt te compact te groeien alsnog wat gestrekt worden met strek- of stuurlicht. Dat zogenaamde 'verrood licht', met een iets langere golflengte dan het rood licht, simuleert een beschaduwde standplaats en zet de plant aan tot strekking in de hoop daar meer licht te vinden. Tussen 27 december en 31 januari brandde het stuurlicht in onze serre ‘s nachts, zodat een royaal gewas tot stand kwam.


Vooruitzichten
Begin deze week werden de eerste Sonata-vruchten geoogst. Op de vruchten van het ras Sonsation is het nog wat wachten. Dat ras is doorgaans wat later. Tijdens de oogstperiode zullen we er een vergelijking maken van de productie, sortering en kwaliteit (hardheid, brix en bewaring). Wordt vervolgd! 

Gekoppelde thema's & sectoren: Aardbeien