Op 25 januari verscheen het besluit van de Vlaamse regering omtrent de wijziging van diverse bepalingen van het Soortenbesluit van 15 mei 2009. Zo is nu duidelijk wat wel en niet kan in de bestrijding van bepaalde beschermde soorten, waaronder de kraaiachtigen. We sommen de belangrijkste conclusies voor je op.
Nieuwe bepalingen soortenbesluit van kracht
Om belangrijke schade aan professioneel geteelde gewassen te voorkomen, kunnen bepaalde kraaiachtigen (zwarte kraai, kauw, ekster) bestreden worden. Als je met trechtervallen of Larssenkooien werkt, kan je die opstellen van 16 februari tot en met 15 oktober. Het nieuwe besluit verandert op zich niets aan de versoepelde regelgeving die sinds 2016 van toepassing was. Enkel de aanvraagprocedure is nu gewijzigd.    

 
Gevolgen voor jou
Waar tot voor kort een melding voldoende was, geldt nu dat er eerst een aanvraag moet gebeuren. Wil je kraaiachtigen bestrijden, dan zal je een papieren of elektronisch aanvraagformulier moeten invullen (zie www.natuurenbos.be). Dat kan via een aangetekend schrijven, per e-mail of via het e-loket. Het aanvraagformulier omvat onder andere vragen over de preventieve afweermaatregelen die je al ondernomen hebt om schade te voorkomen en een omschrijving (type, omvang, locatie, …) van de verwachte schade.  
 
Als de aanvraag goedgekeurd wordt, ontvang je binnen de 2 dagen een positief antwoord van het Agentschap voor Natuur en Bos. Pas na ontvangst van die goedkeuring mag je overgaan tot het bestrijden van zwarte kraai, kauw en/of ekster.    
 
  
 
Meer info
Heb je vragen? Neem dan contact op met Kim De Bus via kim.debus@inagro.be of 051 27 33 77.

 

   

 
Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw | Landbouw In Zijn Omgeving | Witloof