Op het proefbedrijf biologische landbouw van Inagro liggen al jaren zonnepanelen. Als de zonnepanelen energie produceren is er onvoldoende verbruik om alle opgewekte stroom zelf te verbruiken. Daarom plaatste Inagro in juli 2017 een batterij die een deel van die stroom moet opslaan. Na 1 jaar evalueren, kunnen we niet spreken van een geslaagde investering, maar dat betekent niet dat batterijen in de toekomst niet interessant zullen zijn!

Resultaten na 1 jaar zonnepanelen en batterij

Functie van het batterijsysteem
Inagro heeft 17 kWp aan zonnepanelen op het dak van de loods en een batterij met een nuttige capaciteit van 18 kWh. De voornaamste verbruikers op de site zijn vijf koelcellen waarin groenten en witloofwortels opgeslagen worden. De batterij heeft een tweeledige functie. Enerzijds moet ze de zelfconsumptie van de energie uit de zonnepanelen verhogen. Anderzijds dient ze als back-up voor de koelcellen als het net zou uitvallen. De zelfconsumptie is het deel van de productie die ter plaatse verbruikt wordt. Het overige deel van de productie wordt geïnjecteerd in het elektriciteitsnet.

 

Zelfconsumptie en verliezen
De zelfconsumptie steeg in de proefperiode van 72% naar 88%. We injecteerden met batterij dus nog altijd 12% van de geproduceerde stroom. Zonder batterij zou dat 28% zijn. Van november tot februari zien we dat de batterij zo goed als werkloos is. Maar de batterij uitschakelen is geen optie, want dat zou haar kunnen beschadigen.

Op jaarbasis werd zo’n 4000 kWh van de productie opgeslagen in de batterij. Uit de batterij konden we zo’n 3000 kWh halen om te verbruiken. Er is dus een verlies van ca. 25% van de opgeslagen stroom. Daaronder vallen:

  • verliezen door de omzettingen in de omvormers,
  • verliezen door de duur van de opslag
  • en het verbruik van de sturing van de omvormers en batterijbank.

 

Investeren?
De opbrengst na een jaar is een stuk lager dan verwacht. Op basis van deze resultaten kunnen we het geen rendabele investering noemen. Zelfs als we ervan uitgaan dat er VLIF-steun (15%) werd verkregen op de investering, dan nog is deze pas na 19 jaar terugverdiend.

Batterijtechnologie heeft zeker een mooie toekomst, maar voorlopig is de investering te hoog.

 

Meer info?
Wil je meer weten of heb je vragen? C
ontacteer dan Willem Boeve via willem.boeve@inagro.be.

Gekoppelde thema's & sectoren: Energie En Groene Grondstoffen