Eind februari vindt de twintigste editie van Het Salon voor Land- en Tuinbouw plaats in Roeselare. Ook Inagro zal aanwezig zijn. We verwelkomen je graag op onze beursstand 8A. We staan je onder andere te woord met advies rond bodem en bemesting, maar ook onze experts bedrijfsontwikkeling beantwoorden graag al je vragen. In dit nieuwsbericht geven we wat meer uitleg over onze dienstverlening rond bodem en bemesting.

Met advies duwen we jouw bedrijf vooruit! – deel 1

Bemestingsadvies: individuele bedrijfsbegeleiding op jouw maat
CVBB_IA.jpgSinds de start van MAP 4 werkt het CVBB samen met landbouwers aan verminderde nitraatuitspoeling naar oppervlakte- en grondwater. Via individuele bedrijfsbegeleiding (IBB) kan elke landbouwer bemestingsadvies op perceelsniveau krijgen. Een juiste bemesting leidt immers tot een slim gebruik van meststoffen. Met een optimale inzet van (an)organische mest, een goede bemestingsstrategie en correcte staalnames hou je je meststoffenfactuur laag en beperk je de stikstofverliezen. Onze CVBB-adviseurs bieden je daarin onafhankelijk advies, afgestemd op jouw teelten, jouw percelen en jouw mogelijkheden.  

Naast individuele begeleiding richt het CVBB zich ook op de afstroomgebieden van rode MAP-meetpunten. In overleg met de betrokken landbouwers pakken de CVBB-medewerkers er de bemestingsstrategie van de teelten aan. Die verregaande begeleiding vertaalt zich in een intensieve aanpak van de percelen.    


Inagro volgt regelgeving voor je op
We willen je graag helpen om te voldoen aan de wetgeving. Daarom informeren we je tijdig over vernieuwingen. Zo volgen we bijvoorbeeld de recente regelgeving rond erosie op. Landbouwers kunnen bij ons terecht voor advies over de randvoorwaarden erosie én over de verschillende subsidies voor erosiebestrijdingsmaatregelen. Daarnaast hebben we ervaring met diverse erosiebestrijdende technieken en blijven we nieuwe methodes uittesten. Zo kijken we bijvoorbeeld wat de mogelijkheden zijn van niet-kerende bodembewerking in de groenteteelt.  

allestroken_L4.jpgOok de afstandsregels tot waterlopen volgen we goed op. Sinds 2014 zijn er voor het beheer van percelen langs ingedeelde waterlopen extra regels opgenomen in de randvoorwaarden van het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid. Daardoor moeten landbouwers meer aandacht hebben voor de waterloop en het beheer van de rand van het perceel. In de praktijk is dat niet zo vanzelfsprekend. Om je te helpen bij het beheer illustreren we vijf vuistregels. Je leest er alles over in de folder "Bluuft e bitje van de beke".


Wat doe jij met gerecycleerde meststoffen?
In het thema 'bodem en bemesting' werkten onderzoekers van Inagro een enquête uit rond gerecycleerde grondstoffen. De enquête maakt deel uit van ReNu2Farm, een project binnen het Interreg-North-West-Europe-programma. Daarin willen de projectpartners de recuperatie van de plantenvoedingsstoffen stikstof (N), fosfor (P) en kalium (K) verhogen.    

Via het project en de enquête willen we informatie krijgen over de huidige kennis en bestaande belemmeringen van het gebruik van gerecycleerde meststoffen. We willen ook inzicht krijgen in het gebruik van meststoffen en bemestingsstrategieën. De verkregen data verwerken we anoniem (al dan niet regionaal). Die data verschaffen ons informatie over de mogelijke kansen voor gerecycleerde meststoffen. Daarop speelt Inagro, samen met haar partners, later in het ReNu2Farm-project in.    


BlogNutriënten_Thumbnail.jpgWat zijn nu gerecycleerde meststoffen? Gerecycleerde meststoffen zijn een categorie meststoffen met producten van verschillende oorsprong, zoals dierlijke mest, stedelijk afval, inclusief huishoudelijk voedselafval, keukenafval of groenafval uit recreatiegebieden en menselijk afval in de vorm van rioolslib. Belangrijk is dat die grondstoffen een behandeling krijgen, door scheiding (voornamelijk van dierlijke mest), compostering, anaerobe vergisting, verbranding (met asproducten als resultaat), pyrolyse (met houtskool als resultaat), evaporatie en condensatie en/of kristallisatie- of precipitatieprocessen, evenals strippen/wassen, biologische behandeling en membraanfiltratie.  

 

Doe mee en win!
Iedereen die de enquête invult op onze beursstand 8A (23 tot 25 februari), krijgt van ons een gratis regenmeter cadeau. Wil je bovendien kans maken op beroepskleding van Landuyt ter waarde van € 250? Vul nadien dan zeker de schiftingsvraag en jouw e-mailadres in. Naast een waardebon van € 250 geven we 3 bonnen van € 50 weg. Deelnemen aan de wedstrijd kan enkel voor dinsdag 30 april 2019 23.59 u.    

>> Vul de enquête nu al in!

>> Lees het wedstrijdreglement.


Voor vragen over de enquête, het project ReNu2Farm en nutriëntrecuperatie kan je terecht bij:


Deze enquête kadert in het Interreg-project ReNu2Farm.
ReNu2Farm.png


Gekoppelde thema's & sectoren: -- Algemeen --