Momenteel bevinden de meeste planten zich nog in een rustperiode. Dat is een geschikt moment om bomen te knotten of hakhout terug te zetten. In die periode is er namelijk geen grote sapstroom aanwezig in de planten, waardoor de planten niet afsterven bij knot- en terugzetwerkzaamheden. Het knotten en terugzetten van beplanting doe je best tussen begin november en eind maart.

Bomen knotten en hakhout terugzetten

  • Knotten
    Recent aangeplante bomen kan je de eerste jaren best enkel uitdunnen. Na 6 tot 9 jaar mag je de bomen volledig terugzetten tot op de stam.
  • Hakhout
    Hakhout mag je terugzetten tot op grondniveau. Dat wil zeggen tot op 10 cm boven de grond. Vanuit de overblijvende stronken kunnen de slapende knoppen uitlopen. In het voorjaar vormen er zich dan nieuwe takken.

 

Bij hakhoutbeheer komt vaak ook een aanzienlijk deel fijn takhout vrij. Dat hout mag niet langer verbrand worden in openlucht. Daarover lees je meer in “verbod op verbranding van biomassa-afval in openlucht”.

Bomen en streekeigen struiken worden meest in ‘losse wortel’ verkocht, met andere woorden zonder aarde aan de wortel. De aanplant moet dan ook gebeuren terwijl de boom ‘in rust’ is, in de winter dus. Het plantseizoen voor planten in ‘blote wortel’  loopt van begin november tot half maart.  

 

Waar let je best op bij de aanplant?

Struiken kunnen zo in een plantgat, maar hoogstambomen vragen iets meer aandacht. Zorg hier dat het wortelgestel in goed contact staat met de bodem. Voorzie de nodige verstevigingen en een eventuele afscherming voor dieren. Als versteviging gebruik je bijvoorbeeld een steunpaal naast de stam, aan de zijde van de hoofdwindrichting, zodat de stam niet tegen de paal schuurt bij felle wind. Bind de stam vast aan de paal met een boombinder.

IMG_2503_lang.jpg

2016-03-29-ML-bovok.JPG