Op de studiedag ‘Biologische landbouw, smart farming²’ van het Netwerk Onderzoek Biologische Landbouw en voeding (NOBL) op Agriflanders werd voor het eerst een thesisprijs voor agro-ecologie en biolandbouw uitgereikt. Inagro-medewerker Tim De Cuypere, afgestudeerd aan UGent, ontving een geldprijs van 500 euro en felicitaties van de jury voor zijn masterproef over de beheersing van knopkruid in de biologische groenteteelt. Lees meer in dit nieuwsbericht of op www.vilt.be.

Inagro-medewerker wint eerste thesisprijs voor agro-ecologie en biolandbouw

De tweejaarlijkse studiedag van het Netwerk Onderzoek Biologische Landbouw en voeding (NOBL) stond dit keer in het teken van smart farming. Meer dan 100 adviseurs, onderzoekers, beleidsmakers en andere betrokkenen kwamen luisteren naar het antwoord op de vraag: wat kan smart farming betekenen voor de Vlaamse biolandbouw? De studiedag kende dit jaar een mooie afsluiter met de uitreiking van de eerste thesisprijs biologische en agro-ecologische landbouw en voeding. Dankzij het Instituut voor Landbouw- , Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) werd aan de prijs een waarde van 500 euro verbonden.

“Met de uitreiking van deze thesisprijs willen we het onderzoek voor de biologische en agro-ecologische landbouw in de kijker zetten bij studenten, docenten en bij uitbreiding ook het brede publiek”, klinkt het bij NOBL.

 

Resultaten vertalen naar een vlot leesbaar artikel
Om die prijs te winnen, moesten kandidaten de resultaten van hun thesis vertalen naar een vlot leesbaar artikel voor de biologische sector (landbouwers, verwerkers, winkeliers of consumenten). De jury bestond uit vertegenwoordigers van de biologische sector (Boerenbond en BioForum), het Departement Landbouw en Visserij en de kennisnetwerken NOBL en CCBT. Zij beoordeelden de inzendingen op inhoud, relevantie, innovatie en onderzoekskwaliteit. Daarnaast werd ook gekeken naar de leesbaarheid en de praktijkrelevantie van het bijbehorende artikel.

 

Ontdek binnenkort de tips van Tim in BIOpraktijk!
Het werk van Tim De Cuypere, afgestudeerd aan de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van UGent, werd op al die vlakken als beste beoordeeld. Zijn masterproef (onder begeleiding van promotor professor Benny De Cauwer) kaderde in een onderzoeksproject over de beheersing van knopkruid, op veel biologische groentebedrijven onkruid nummer één. Hij toonde onder andere de effectiviteit aan van branden in het vals zaaibed. De resultaten van dit werk werden door de jury dan ook beoordeeld als “zeer concreet, zeer relevant en effectief bruikbaar voor de bio-sector”.

Om deze resultaten beschikbaar te stellen voor de hele sector wordt in de januari-editie van BIOpraktijk een artikel gepubliceerd gericht op landbouwers. We houden je op de hoogte!

agroecologieprijsAgriflanders.jpgBron tekst: VILT.be
Bron foto: ILVO

Gekoppelde thema's & sectoren: Biologische Productie | Groenten Open Lucht