In 2018 voerden we opnieuw een cultivaronderzoek met late herfstprei voor de verse markt. In de proef voldeed de referentie, Poulton, zowel kwalitatief als kwantitatief aan de verwachtingen. De gemiddelde netto-opbrengst bedroeg 37,0 ton/ha. HZ 33-2604 kwam in deze proef als zeer beloftevol naar voor. Het gewas was wel wat bleker, maar het ras gaf een hogere kg-opbrengst. Bovendien scoorde het kwalitatief zeer goed en kwam de prei heel goed uit de bewaarproef. Ook E65D.099 lijkt beloftevol te zijn. Curling scoorde kwalitatief goed, vooral na bewaring, maar bleef achter in opbrengst.

Late herfstprei verse markt 2018: trips was moeilijk te beheersen
Hennep gevolgd door snijrogge goede voorteelt
De voorteelt was hennep, gevolgd door snijrogge. Er werd gezaaid op 23 maart en geplant op 19 juni op een afstand van 65 cm tussen de rijen, op 9 cm in de rij. De bemesting bestond uit 10 ton/ha champost, 500 kg/ha ammoniumnitraat en 500 kg/ha patentkali. Er werd geoogst op 27 november, 23 weken na het planten.  
 
 
Zeer hoge tripsdruk
De prei had net als in de vroege herfstprei veel last van de droogte en de hoge tripsdruk. Doordat we onvoldoende konden beregenen kwam de groei traag op gang en was de tripsbestrijding heel moeilijk. Als gevolg van de tripsschade werd veel prei dan ook in klasse A1 gesorteerd.  
 
RZ 38-200 ontgoochelde in deze proef met 17,3 % buisvormige planten. Mako-Nice viel kwalitatief tegen door zware tripsaantasting en zachte schachten. Samen met Likestar scoorden die rassen ook minder goed in de houdbaarheidsproef.
 
 
Verder lage ziektedruk  
We behandelden de prei tegen bladziekten. Bladziekten kwamen dan ook bijna niet voor.  

 

 

preiveld resized.jpg
Weing ziekten in 2018; wel vlaggen bij bepaalde rassen
 

 

 

Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw | Biologische Productie | Groenten Open Lucht