Op dinsdag 27 november 2018 organiseerden Biogas-E en Inagro een excursie naar Biogaz Pévèle in het kader van de projecten Pocket Power en TransBio. We bezochten een droge, thermofiele vergister op een melkveebedrijf in Wannehain, Frankrijk.

Bezoek aan de droge, thermofiele vergister van Biogaz Pévèle

Biogaz Pévèle, opgericht door Pierre Pollet, is actief sinds 2015 en is een samenwerking tussen zeven landbouwers. De vergister wordt dagelijks gevoed met 30 ton reststromen bestaande uit een derde bietenpulp, een derde aardappelen en een derde mest (stalmest en dikke fractie van runderdrijfmest). Het mengsel wordt aangevuld met ongeveer 1 ton graanresten. Het geproduceerde biogas wordt opgezuiverd met waterwassing en geïnjecteerd op het gasnet.

 

Droge, thermofiele vergisting
De inputstromen worden eerst in een breker gebracht, zodat ze verkleind naar de voormenger kunnen (Figuur 1). Vanuit de voormenger wordt telkens 200 kg naar de reactor gepompt, 150 keer per dag.

Blog20190109Fig1brekervoormenger.png
Figuur 1: De breker (rechts). De inputstromen gaan automatisch naar de voormenger (links). Vanuit deze voormenger wordt de vergister gevoed.

Bij Biogaz Pévèle werd gekozen voor een propstroomreactor (meer uitleg hier) met een totaal volume van 3.000 m³. De inputstromen gaan binnen aan één zijde van de reactor en worden met een traag draaiende beweging van een horizontale as doorheen de reactor geleid (Figuur 2). Het digestaat wordt afgenomen aan de andere zijde. Dergelijke systemen zijn typisch ontworpen voor droge vergisting (meer info hier).

De reactor bij Biogaz Pévèle heeft een rechthoekige uitvoeringsvorm. Er wordt een bezinkingslaag gevormd die gemiddeld om de 4 jaar moet worden verwijderd. Propstroomreactoren bestaan ook in cilindrische of parabolische vorm, waarbij geen of in mindere mate een bezinkingslaag wordt gevormd. Doordat er geen volledige menging is in de reactor, maar het materiaal als een prop doorheen de reactor wordt geschoven, zijn de verschillende fasen van vergisting fysiek van elkaar gescheiden, blijft de verspreiding van inhibitoren beperkt en zijn er geen kortsluitingen. De traag bewegende delen brengen minder slijtage met zich mee in vergelijking met een CSTR (=continuous stirred tank reactor, het meest voorkomende reactortype in Vlaanderen). De verblijftijd in de reactor is 21 dagen.

 

Blog20190109Figuur2Menging.jpg
Figuur 2: Het mengsysteem van buitenaf gezien. Deze draaias wordt mechanisch rondgedraaid voor interne menging.

Een inox leiding die viermaal rond de vergister gaat, zorgt voor een constante temperatuur van 55 °C. In de zomer volstaat de warmte van de gaskoeling van de opwerkingsinstallatie om de vergister op temperatuur te houden. In de winter wordt bijverwarmd met het eigen geproduceerde groene gas. Droge vergisting, zoals bij Biogaz Pévèle, heeft typisch een lagere warmtebehoefte dan natte vergisting, omwille van de lagere waterinhoud.

De navergister heeft een temperatuur van 38 °C. De temperatuur wordt behouden dankzij de aangrenzende thermofiele reactor. In de navergister wordt nog een minimale hoeveelheid gas opgevangen.

Aangezien de reactorinhoud 21 dagen op 55 °C verblijft, wordt het digestaat aanzien als gehygiëniseerd. Dat digestaat wordt gescheiden, waarna de dikke fractie als ligboxstrooisel kan worden gebruikt. De dunne fractie wordt opnieuw verdeeld onder de nabijgelegen landbouwbedrijven in de coöperatie, in totaal een oppervlakte van 500 ha.

 

Groen gas
Per dag wordt gemiddeld 2.400 m³ biomethaan geproduceerd, wat overeenkomt met een jaarlijkse injectie van 8.400 MWh groen gas. Het biogas wordt via een waterwassing opgezuiverd tot groen gas. In een eerste kolom wordt water verneveld. De CO2, aanwezig in het biogas, wordt opgelost in het water, waardoor het gasvormige methaangas wordt gescheiden van de CO2 in de wateroplossing. Ook het aanwezige zwavel lost op in het water. In een tweede kolom wordt de CO2 opnieuw vrijgesteld uit het water en uiteindelijk geloosd in de atmosfeer. De techniek haalt een methaanslippercentage van 1,5 % (Figuur 3).

Blog20190109Figuur3Biomethaan.png
Figuur 3: Het biogas wordt via een waterwassing opgezuiverd tot groen gas.

De injectiecabine voor het groene gas is eigendom en wordt uitgebaat door GRDF, de Franse netbeheerder. Biogaz Pévèle draagt echter wel de operationele kosten. In tegenstelling tot Vlaanderen, stuurt het Franse subsidiesysteem biogasinstallaties richting opzuivering van het biogas tot groen gas. Biogaz Pévèle ontvangt 5 tot 6 keer de aardgasprijs voor het geproduceerde groene gas. Vlaanderen kent momenteel geen operationele ondersteuning voor groene gasproductie.

Meer info
Heb je vragen of ben je benieuwd of een investering interessant kan zijn voor jouw bedrijf? Contacteer ons. Wij bekijken het graag samen met jou. Beschik je zelf al over een pocketvergister? Dan zijn we zeker ook benieuwd naar jouw ervaringen!

  • Anke De Dobbelaere: anke.dedobbelaere@inagro.be of 051 27 33 81
  • Inès Verleden: ines.verleden@inagro.be of 051 27 33 84

 

Dit artikel verscheen in de wintereditie 2018 van het Biogas-E Magazine.
Het bezoek aan Biogaz Pévèle werd mogelijk gemaakt door:

logovllaisl.png