In 2016 en 2017 hadden we mooie opbrengstresultaten met winterveldbonen in de zware grond. Daarom zaaiden we eind 2018 opnieuw een proef in op het proefplatform Ten Bogaerde in Koksijde. Door vragen van landbouwers ligt de focus deze keer op het gebruik van groeiregulatoren en de mogelijkheden van GPS-oogst.

Verkorten en GPS-oogst: een meerwaarde in de teelt van winterveldbonen?

Veldbonen kunnen een antwoord bieden op verschillende (maatschappelijke) vragen, zoals alternatieve sojabron, eiwitbron van eigen bodem, lagere milieu-impact en ruimere vruchtrotatie. Bovendien stimuleert de overheid de teelt van veldbonen met een premie van 600 euro per hectare.

Uit voorgaande onderzoeken op het proefplatform van Ten Bogaerde bleek dat veldbonen, al dan niet in combinatie met triticale, mooie opbrengstmogelijkheden hebben in de zware grond. Om ideale zaaiomstandigheden te bekomen is precisiezaai voor deze grond wel aangeraden.

 

Vragen van telers beantwoorden
Tijdens de proefveldbezoeken van LCG blijkt telkens opnieuw de interesse in de teelt, maar duiken ook nieuwe vragen op. Die vragen werden in een LCG-project gegoten. De proef werd begin november uitgezaaid met precisiezaai en beoogt onderzoek naar toepassingsmogelijkheden van groeiregulatoren in veldbonen. Zo willen we legering tegengaan en een vlotte oogst garanderen.

Daarnaast wordt een deel van de proef geoogst als gehele plant silage (GPS) om de volledige plant te benutten als diervoeder. Net als bij de vorige proeven wordt dezelfde proef ook aangelegd door Hogeschool Gent op de proefvelden in Bottelare.

 

Voortgang van de proef
Eind vorige week werd de proef bezocht. De opkomst bedraagt nagenoeg 100 % (zie foto). Dit voorjaar volgen we de aanwezigheid van bonenkever en ziektes nauwgezet op. In de bloeiperiode zal er op vier verschillende momenten met groeiregulator behandeld worden. Daarna wordt de legering gequoteerd. De opbrengst bepalen we bij oogst: in juni voor de volledige planten (GPS) en in juli voor de oogst van droge bonen.

 

Zelf een kijkje nemen?
Net als de voorbije twee jaren zal er tijdens het proefveldbezoek in de loop van juni stilgestaan worden bij deze proef.

Meer informatie over de teelt van veldbonen kan je terugvinden op de website van LCG.

Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw