De dronesector heeft heel wat potentieel, maar voor veel ondernemers is het nog onbekend terrein. Op Drone West konden bezoekers kennismaken met aanbieders van dronetechnologieën en concrete cases in de domeinen van landbouw, bouw, offshore en logistiek. Die voorbeelden illustreerden de diversiteit en brede toepassingsmogelijkheden van drones. Dit verslag blikt terug op een geslaagde eerste editie van Drone West!

Terugblik op Drone West: het event rond professioneel dronegebruik

De dronesector heeft heel wat potentieel, maar voor veel ondernemers is het nog onbekend terrein. Om de sector te ondersteunen en te inspireren organiseerden POM West-Vlaanderen, TUA West, Inagro en VIVES op 7 december in Brugge “Drone West: het event rond professioneel dronegebruik”. Bezoekers konden kennismaken met aanbieders van dronetechnologieën en concrete cases in de domeinen van landbouw, bouw, offshore en logistiek. Die illustreerden de diversiteit en brede toepassingsmogelijkheden van drones.

 

Drone West, rond het event
Drone West vertrok vanuit de regionale sterktes en behoeftes en legde naast wetgeving de focus op inspirerende cases. Het doel van het event was enerzijds te inspireren en te informeren over een technologie en sector waar veel van verwacht wordt. Anderzijds wilden de organisatoren het bestaande aanbod op vlak van dronetechnologieën en mogelijke end-users samenbrengen. Met Drone West willen ze de drempel verlagen om deze veelbelovende en kostenefficiënte technologie in het bedrijfsleven te integreren. Meer dan 200 geïnteresseerden konden terecht bij heel wat dronedienstverleners op een interactieve beurs met demo’s en breakoutsessies.

Foto1.jpg

Voorstelling van de aankomende Europese regelgeving inzake drones met inleiding van Rob De Roo (VIVES).

Foto2.jpg
Beursbezoek met standhouders uit verschillende sectoren (stand NoordzeeDrones)

 

De toekomst van drones in de landbouwsector
Drones zijn aan een opmars bezig. Vaak worden ze enkel geassocieerd met fotografie en video-opnames, maar ook in heel wat industriële sectoren kunnen ze een serieuze meerwaarde betekenen. “Drones kunnen de groei en evolutie van verschillende graangewassen evalueren. In de bouwsector kunnen ze werven bewaken of iets meten tot op de millimeter. Op zee kunnen ze ingezet worden om inspecties op windmolens uit te voeren”, somt Jean de Bethune op, voorzitter van POM West-Vlaanderen.

Foto3.jpg
Publiek tijdens de voorstelling van de West-Vlaamse visie rond dronegebruik

 

Op de informatieve breakoutsessie toonden onderzoekers van ILVO de mogelijkheden van drones in precisielandbouw. “Ze vormen vandaag een belangrijke schakel als platform voor innovatieve sensoren, om mee te bouwen aan innovatieve toepassingen die een meerwaarde kunnen creëren voor de Vlaamse landbouwer”, wist Koen Mertens. Verder had Didex, een dronestartup en dienstverlener, het over de detectie van materiaal en/of vegetatie- eigenschappen. “Deze data kunnen gebruikt worden om een bepaalde oppervlaktetoestand te analyseren of om volumes automatisch te laten berekenen”, zo toonde Yves Lantin aan met enkele praktijkvoorbeelden.

Verder getuigden enkele bedrijven die al aan de slag gingen over het potentieel van de drone-technologie. Zo maakt Evert Deseure van Arvesta gebruik van de dronetechnologie voor de selectie van de beste graanvariëteiten en gebruikt New Holland deze data om op het veld kunstmeststof, sproeistoffen en zaad variabel te doseren.

Tot slot waren ook een aantal specifieke landbouwtoepassingen te zien. Met de spuitdrone van Noordzeedrones is het namelijk mogelijk om de gewasbescherming uit te voeren vanop een droneplatform. Met behulp van de drones van Range Rotors kunnen nuttige insecten worden uitgezet voor de bestrijding van natuurlijke vijanden. In Duitsland werden zo al 20.000 ha maïsvelden behandeld.

Uit al de voorgestelde toepassingen bleek wel dat nog enorm veel potentieel aanwezig is binnen de landbouwsector, maar dat vaak ook nog (onderzoeks)werk nodig is om tot een afgewerkt product te komen.

 

Foto4.jpg
Beursstand van Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) en Smart Digital Farming rond toepassingen van drones in land- en tuinbouw

 

Zelf aan de slag gaan?
Ben je benieuwd naar andere mogelijke toepassingen van drones voor jouw bedrijf? Ben je op zoek naar de juiste partner? Wil je meer weten over het Drone West-event, de standhouders, sprekers vanuit andere sectoren met dronetoepassingen?

> Bekijk dan de presentaties in de verschillende breakoutsessies.

Wil je meer weten over precisielandbouw? Contacteer Jonathan Van Beek via jonathan.vanbeek@inagro.be.
 
 

 

Drone West is een initiatief van de POM West-Vlaanderen, TUA West, Inagro en VIVES. Het kadert  binnen de uitvoering van West Deal, het economisch beleidsplan van de Provincie West-Vlaanderen.

Banner_drone.jpg

Met ondersteuning van SDF, Boerenbond, ABS, VITO

Banner_drone1.jpg

Gekoppelde thema's & sectoren: Smartfarming