Een poldergrond is een zeer rijke en vruchtbare bodem. Hij is uitermate geschikt voor de teelt van bijvoorbeeld granen en vlas. Dit seizoen heeft Inagro de mogelijkheid getest van sojateelt op poldergrond. Een verslag van de proef vind je in dit nieuwsbericht.

Soja op poldergrond

Doelstellingen en opzet
Met deze proef wilden we nagaan wat de meest optimale teeltmethode is voor soja op poldergrond. Daarnaast is onderzocht welke potentiële opbrengst mogelijk is met verschillende zaaidichtheden en rassen. Daarvoor zijn drie verschillende rassen uitgezaaid - die in België vlot verkrijgbaar zijn - aan twee zaaidichtheden.

181218_Objecten.jpg

De proef is op 25/05/2018 gezaaid en meteen behandeld met Centium 36 CS (0,2 l/ha) en Frontier Elite (0,7 l/ha) ter bestrijding van het onkruid. Op 03/10/2018 is de proef geoogst en zijn de kwaliteitsparameters bepaald: droge stof, hectolitergewicht en eiwitgehalte van de bonen. Dat de proef in goede omstandigheden is gezaaid, bewijst het hoge opkomstpercentage (94,2 %).

 

Resultaten: opbrengst en kwaliteit
Uit de analyse van de opbrengst- en kwaliteitsparameters blijkt dat er geen verschillen zijn in opbrengst of kwaliteitsparameters tussen de twee zaaidichtheden.

Tussen de variëteiten zijn er wel verschillen waargenomen. In deze proef zijn bonen van Abelina het droogst geoogst (14,8 % vocht), gevolgd door Shouna (17,7 % vocht) en Primus (24 % vocht). Dat wijst erop dat Abelina het vroegste ras is van de drie, en Primus het latere ras. De drie rassen hadden een gelijkaardige opbrengst (gemiddeld 3,4 ton DS/ha bonen). Dat is in lijn met de verwachtingen voor onze regio.

Op vlak van kwaliteit zijn er een aantal verschillen waargenomen. Primus had meer onrijpe bonen en heeft dus het hoogste DKG (235,4 g) en laagste hectolitergewicht (68,3 kg/hl). Die variëteit heeft wel het hoogste eiwitgehalte -uitgedrukt op basis van droge stof -, namelijk 40,5 %. Abelina, dat het vroegste ras blijkt in deze proef, heeft het laagste gehalte aan eiwit, namelijk 35,3 %. Het ras Shouna haalt 38,5%.

181218_Overzicht.jpg

Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw