Het Europese project Aquavlan2 aquacultuurondernemers met een idee. Via een uniek vouchersysteem worden bedrijfsspecifieke vragen beantwoord. In oktober heeft het vouchercomité twee vouchers goedgekeurd. Het Vlaamse bedrijf Aqua4c dat de Omegabaars kweekt, en de Nederlander Robbert Willemsen blijven zoeken naar duurzame ingrediënten voor het Omegabaarsvoeder.  De tweede voucher is voor het Nederlandse bedrijf Sea Protein dat macrowieren wil produceren.  

 
Aquavlan2 geeft goedkeuring aan twee nieuwe vouchers

Steeds meer ondernemers en investeerders hebben nood aan kennis om succesvol te zijn in de groeiende aquacultuursector. Aquavlan2 helpt hen met ondersteuning bij de uitvoering van hun businessmodel via een vouchersysteem. Het project heeft al elf vouchers toegekend aan zeventien bedrijven.  


Voucheronderzoek 10: Omegabaars
Vandaag wordt de Omegabaars als de vis van de toekomst op de markt gezet. Dagelijks komen nieuwe duurzame voederingrediënten voor de visproductie op de markt. Aqua4C en Robbert Willemsen willen kijken of daar ingrediënten tussen zitten die het Omegabaarsvoeder nog verder kunnen verduurzamen en optimaliseren voor hun vissen. Binnen deze voucher worden enkele nieuwe voeder ingrediënten getest op hun invloed op smaak en textuur van de omegabaars. Het Proefcentrum voor de Groenteteelt (PCG) in Kruishoutem zal dit voucheronderzoek leiden.


Voucheronderzoek 11: macrowierenproductie
Het bedrijf Sea Protein wil een binnendijkse of aan land gelegen macroalgenkwekerij opstarten. De voucher wordt uitgevoerd door de HZ University of Applied Sciences, Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) en Universiteit Gent (UGent). Die Aquavlan2-partners zullen eerst een literatuurstudie uitvoeren rond productie aan land van zeesla (Ulva lactuca). Uit die studie moet dan blijken welke praktijkkennis ontbreekt en welke praktijkproeven in een tweede fase van de voucher uitgevoerd moeten worden.   


Ook nood aan steun?  
Heb je ook een bedrijfsspecifieke vraag en wil je ondersteuning in jouw onderzoek, dan kan je als ondernemer zelf een voucheraanvraag indienen. De vragen die opgelost worden met zo’n voucher moeten wel aansluiten bij de onderzoeksthema’s van het project. De volgende keuringsronde van vouchers vindt plaats begin 2019. Voor meer details, neem contact op met projectleider Stefan Teerlinck via stefan.teerlinck@inagro.be .    

Het Aquavlan 2-project is een project binnen het Interreg V-programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.  
Aquavlanlogo_klein.JPG  
logoschema_aquavlan2_blokje_enkellogos_klein.png



 
Gekoppelde thema's & sectoren: Aquacultuur