Hagen en houtkanten worden vaak als een last gezien op landbouwbedrijven. Toch kunnen ze tal van diensten leveren die nuttig kunnen zijn voor de bedrijfsvoering. Als voorbereiding op een nieuw project willen we peilen naar jouw interesse in bepaalde toepassingen. Zo willen we bruikbare oplossingen of alternatieven bieden voor problemen.

Heg of houtkant, meer waard dan je denkt!
 
Hagen en houtkanten kunnen tal van diensten leveren die nuttig kunnen zijn voor de bedrijfsvoering. Zo kunnen ze dienst doen als…
 • voederbron voor vee,
 • bron van stalstrooisel,
 • hulpbron in functie van de jacht,
 • natuurlijke grens met aanpalend landgebruik (bijvoorbeeld tussen conventionele en biologische landbouw),
 • bron van fruit en noten,
 • natuurlijke buffer voor waterlopen,
 • bron van compostmateriaal,
 • stabilisatie van oevers,
 • bron van natuurlijke plaagbestrijders,
 • brandstof voor eigen gebruik of om te verkopen,
 • schutting voor vee,
 • windscherm voor teelten en/of vee,
 • natuurlijke aankleding om je bedrijf te integreren in het landschap.

Op de verschillende bedrijfstypes in Europa zijn er heel wat verschillende mogelijkheden. De meeste van bovenstaande opties bewijzen hun nut al in de praktijk. Toch zien land- en tuinbouwers hagen en houtkanten nog vaak als last op hun bedrijf. In veel gebieden in Europa gaan die landschapselementen er dan ook op achteruit.

Hagen en houtkanten weer waardevol in de bedrijfsvoering
We werken momenteel aan een projectvoorstel om hagen en houtkanten terug een waardevol onderdeel te maken van de bedrijfsvoering. We willen zoeken naar methodieken en diensten die in de praktijk toepasbaar, haalbaar en gewenst zijn. Daarnaast willen we wettelijke bottlenecks blootleggen en zoeken naar oplossingen.
Door kennis en ervaringen uit te wisselen tussen landbouwers en andere betrokken partijen die actief zijn in het beheer van hagen en houtkanten op landbouwbedrijven, maar ook tussen de elf deelnemende landen willen we tot inpasbare praktijken komen.  
Om het projectvoorstel kracht bij te zetten lanceren we een bevraging waarin we peilen naar jouw interesse in bepaalde diensten of lasten. We willen ook graag weten hoe je geïnformeerd wil worden. De bevraging loopt simultaan in de elf deelnemende landen, zodat we een brede invalshoek krijgen. We zou het erg waarderen als je de tijd nam (minder dan 5 min.) om deze korte vragenlijst in te vullen.